Orimligt med reklamförbud på Internet

Sveriges Konsumenter vill ha ett förbud mot reklam riktat till barn under 12 år på Internet, se artikel i DN.

Det är ingen bra idé. Det är inte rimligt att lagstifta mot allt som kan vara olämpligt för barn att se på Internet (våld, porr, reklam och allt vad det kan vara). Istället måste föräldrar, skolpersonal och andra som ger barn tillgång till Internet ta sitt ansvar och se till att barnen inte oförberett och utan stöd råkar på sådant som kan vara olämpligt för dem. Förklara för barnen hur Internet fungerar och träna dem att kritiskt granska det som de ser. Och låt inte barnen surfa helt fritt ensamma innan du bedömer dem mogna för det.

Det skulle dessutom bli svårt att se till att ett sånt förbud efterlevs p.g.a. Internets internationella karaktär, det är lätt att flytta en server till någon annat land där förbudet inte gäller. Ett förbud ger bara en falsk trygghet.

Se tidigare inlägg.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)