Socialdemokratisk planekonomi för klimatet

Socialdemokraterna presenterar ett nytt program för energi- och klimatpolitik på DN Debatt.

Som väntat innehåller det en rad planekonomiska förslag. “Vita certifikat” för energieffektivisering, “drivmedelscerfitikat” för förnybara fordonsbränslen, skattesubvention för konvertering av bilar, nya statliga bolag, “strategiska branchprogram”, listan kan göras lång.

Detta är inte något bra sätt att värna klimatet.

Istället behövs tydliga generella ekonomiska styrmedel i form av koldioxidskatter och/eller utsläppsrätter. Och naturligtvis måste det bli tillåtet att bygga ut kärnkraften. Stöd till forskning är också bra.

Kommentarer är avstängda.