Villaförvirring i Metro

I torsdagens nummer av Metro kan man se denna notis som listar olika sätt att värma upp villor. I listan finns bl.a. “vindkraft”, “värmepump” och “elvärme”.

Men hur värmer man upp en villa med vindkraft? Jo rimligtvis genom att den el som vindkraften ger används i elradiatorer/elpanna eller värmepump i villan. Men vad skiljer detta från “elvärme” eller “värmepump” som också finns med i listan? Ingenting! Elvärme/värmepump fungerar på samma sätt oavsett om elen kommer från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft, kolkraft, biobränsle eller någon annan källa.

Det är feltänkt att tro att man kan använda just vindkraft till just villauppvärmning (eller någon annan specifik elkonsumtion). Elen från alla kraftverk av alla olika slag i Sverige och våra grannländer (Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Polen) blandas på elnätet. Och det är tur för vindkraften, annars skulle man bara få el när det blåser lagom mycket.

Det är bra om vindkraft ersätter miljöfarliga sätt att producera el så som kolkraft. Men det är meningslöst att koppla dem till till någon specifik elkonsumtion. Det räcker gott att bara koppla in dem på elnätet.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.