PO ute och cyklar på djup vatten

Pressombudsmannen Yrsa Stenius är tydligen bekymrad över “brutaliseringen av åsiktsutbytet” på bloggarna och vill “rensa upp ofoget“. Hon tar Alex Schulmans nyligen nerlagda blogg som exempel. Se artiklar i SvD.

Att Stenius tar Alex Schulmans blogg som typisk är helt befängt. Tvärt om är den en mycket otypisk blogg, man kan till och med ifrågasätta om den över huvud taget bör kallas för en blogg.

En typisk blogg drivs av en privatperson (eller en grupp privatpersoner) på fritiden och har ingen koppling till någon tidning eller något medieföretag. Alltså faller den utanför PO:s kompetensområde.

Uppdatering:
I Journalisten framstår Stenius uttalande annorlunda. Kan det vara så att hon menar att de “bloggar” (som t.ex. Alex Schulmans) som publiceras inom ramen för etablerade tidningar (och som därmed faller inom PO:s kompetensområde) är ett problem i och med att tidningarna där inte är lika noga med att följa de pressetiska reglerna? Då hamnar saken i ett helt annat läge och hon har en intressant poäng, även om jag inte förstår varför hon drar upp skärpt lagstiftning. Naturligtvis är det inte OK att en tidning tummar på de pressetiska reglerna bara för att det (på tveksamma grunder) kallas en “blogg”.

Det är svårt att veta vad Stenius egentligen menar eftersom det bara finns delvis motsägande korthuggna intervjuer att gå på. Kanske borde Stenius skaffa sig en blogg så att hon tydligt kan förklara vad hon menar?

Kommentarer är avstängda.