Mer marknad och mindre korporativism för fjärrvärmen

Mikael Ståldal