Klimat, marknadsekonomi och tokvänster

Bo Ekman och Hans-Olov Olsson skriver på SvD Brännpunkt att marknadsekonomin har misslyckats att hantera klimatfrågan, och att näringslivet tror att klimatfrågan främst drivs av “antiglobaliseringskrafter, miljöflummare och tokvänster“.

De har rätt i att marknadsekonomin har misslyckats så till vida att vi globalt sett inte har internaliserat de externa kostnaderna som utsläpp av växthusgaser medför (eller kommer medföra i framtiden). Det innebär inte att det är något fel på marknadsekonomi, det innebär att vi måste tillämpa internalisering av externa kostnader mer konsekvent, och internationellt.

Faktum är ju dock att det i stor utsträckning är just “antiglobaliseringskrafter, miljöflummare och tokvänster” som driver klimatfrågan. Många skulle man nog inte klassa så i andra sammanhang, men i klimatfrågan beter sig många på just det viset. De föreslår alla möjliga regleringar och subventioner och rent planekonomiskt tänkande är vanligt.

Detta har fått en del näringslivsfolk och liberalt sinnade politiker att slå bakut och ignorera eller ifrågasätta hela klimatfrågan. Det är en olycklig reaktion eftersom vi faktiskt måste minska utsläppen av växthusgaser för att undvika riskera allvarliga problem framöver. Så antiglobaliseringskrafterna, miljöflummarna och tokvänstern har rätt i sin problembeskrivning. Men vi behöver inte köpa deras förslag på lösningar.

Kommentarer är avstängda.