Låt var och en ta ansvar för sitt

Idag är det populärt att ställa väldigt hårda krav på svenska företag att de ska ta ansvar för miljökonsekvenser av sin verksamhet. Och inte bara för sin egen verksamhet utan också för sina leverantörers verksamhet i flera led.

Det fullt rimligt att kräva ansvar för miljökonsekvenser av sin egen verksamhet, som man har direkt och full kontroll över. Men det är inte alltid vettigt att svenska företag ska ta ansvar för sina leverantörers verksamhet, som man inte har direkt kontroll över.

Om leverantören verkar i ett u-land med bristfällig miljölagstiftning så kan det vara befogat att den svenska köparen ställer högre krav. Men om leverantören verkar i ett demokratiskt industriland med miljölagstiftning på nivå med den svenska så ser jag ingen anledning för en svensk köpare att ställa några särskilda krav, man får helt enkelt förutsätta att leverantören följer reglerna i det land den verkar.

Jag tycker t.ex. inte att Vattenfall ska ta ansvar för miljökonsekvenserna av de urangruvor i Australien som de köper uran från, eftersom Australien är ett demokratiskt industriland med egen miljölagstiftning. Tyvärr kräver SVT:s reporter just detta i denna intervju, och tyvärr medger Vattenfalls miljöchef ett ganska stort ansvar.

SVT borde kräva att Vattenfall tar ansvar för miljökonsekvenserna av de kolgruvor och kolkraftverk som de själva driver i Tyskland istället.

Hur kul skulle det vara ifall Australiensiska stålverk ställde krav på hur brytningen av järnmalm i Sverige ska bedrivas?

Låt var och en ta ansvar för sitt. Alla kan inte ta ansvar för allt hela tiden.

2 kommentarer to “Låt var och en ta ansvar för sitt”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Nationell utsläppsmätning säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]