Biodrivmedel är inte lösningen

Konsekvenserna av en allt ökande produktion av biodrivmedel världen över har blivit uppmärksammat på senare tid, bl.a. i DN, SvD och Time.

Det är enkelt att konstatera att det är riktigt korkat att producera biodrivmedel på ineffektiva sätt, så som etanol ur spannmål. Denna typ av ineffektiva produktion är bara möjlig om den subventioneras, vilket dessvärre sker i såväl USA som EU.

Att producera etanol ur sockerrör (som man gör i Brasilien) är effektivt. Men inte heller detta är helt oproblematiskt. Nyanläggningar av sockerrörsodlingar tar mark i anspråk som direkt eller indirekt kan leda till skogsskövling. Skogsskövling hotar klimatet eftersom en massa bundet kol frigörs. Dessutom kan den biologiska mångfalden hotas.

Därför är det vettigt att fortsätta den effektiva biodrivmedelsproduktion som finns idag, men att expandera den bör vi vara väldigt försiktiga med. Det innebär att vi inte bör räkna med att produktionsvolymen kommer att öka framöver. Därför bör alla politiska åtgärder som främjar efterfrågan på biodrivmedel omedelbart avskaffas. I synnerhet bör satsningen på E85-bilar avbrytas.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.