Vårdstrejk

Vårdförbundet har gått ut i strejk för att de vill ha högre löner.

Det är en lite märklig strejk om man funderar på hur strejker traditionellt sett fungerat. En typisk strejk är när arbetarna i en fabrik strejkar vilket innebär att arbetsgivaren förlorar produktion och därmed intäkter. Med tiden riskerar arbetsgivaren även att förlora kunder till konkurrenter.

Några sådana effekter finns dock inte i denna strejk. Vårdförbundets medlemmar är huvudsakligen anställda av landsting och kommuner, de har i stort sett monopol på vårdtjänster i Sverige och vården är starkt subventionerad. Landstingen drabbas inte ekonomiskt av strejken, snarare tvärt om. Det är huvudsakligen tredje man som drabbas, d.v.s. de sjuka som inte får den vård som de annars skulle fått.

De som främst drabbas av strejken har inte någon direkt möjlighet att påverka situationen. Indirekt kan de påverka genom att rösta i landstingsvalen, men det är långt till nästa val. Kanske borde Vårdförbundet strejka i en valrörelse istället?

Jag tror att en stor del av anledningen till att vårdförbundets medlemmar har dåliga löner är att det inte finns någon större konkurrens mellan olika arbetsgivare. Landstingen är i och för sig olika arbetsgivare, men de förhandlar gemensamt genom Sveriges Kommuner och Landsting så i praktiken blir det inte någon konkurrens där.

Jag tror att Vårdförbundet binder ris till egen rygg genom att acceptera att förhandla centralt med Sveriges Kommuner och Landsting. De borde vägra att göra det och istället låta sina avdelningar förhandla med varje landsting separat. Ännu bättre vore det om varje sjukhus var en separat arbetsgivare.

2 kommentarer to “Vårdstrejk”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Karteller på arbetsmarknaden säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]