Ny sexualmoral

Två läkare skriver på SvD Brännpunkt om att Sverige behöver en ny sexualmoral.

Det är befriande att läsa ett offentligt inlägg på detta tema som inte ifrågasätter fri abort, som inte kräver någon ny lagstiftning eller nya myndighetsingripanden och som inte förespråkar återgång till gammaldags religiös sexualmoral.

Den gamla religiösa sexualmoralen (ingen sex utom äktenskapet) har vi lämnat bakom oss, men istället har vi hamnat i ett läge där det knappt finns någon gemensam sexualmoral alls. Det är bra att den gamla religiösa sexualmoralen är borta eftersom den både var orimligt restiktiv och dessutom inte fungerade.

Men eftersom sex är något man gör tillsammans med andra människor, och inte sällan med ytligt bekanta, så är det bra med någon form av genomtänkt gemensam syn på det i samhället. Att dagens gemensamma syn är otillräcklig eller dåligt fungerande visar artikelförfattarna tydligt genom att peka på höga aborttal, stor spridning av klamydia och ökande spridning av HIV. Och det är allvarligt. Så vitt jag förstått är klamydia i sig inte något väldigt allvarlig sjukdom, men stor spridning av det är om inte annat en varningsklocka för att vi framöver kan få en kraftigt ökande spridning av allvarligare sexuellt överförda sjukdomar som HIV (vilket vi i Sverige hittills varit förskonade ifrån).

Så hur bör en ny sexualmoral se ut? Artikelförfattarna lägger en bra grund genom att skriva:

”God sexualmoral är att man skyddar sig och sin partner mot oönskad graviditet och sexuellt överförd infektion samt respekterar ett nej.”

Däremot tror jag att det är olyckligt att dra så stora växlar på att kärlek och sex hör ihop. Det kan det förvisso göra, och det är trevligt när det är så. Men det finns ingen anledning att fördöma sex utan kärlek. Istället bör man inskärpa att även om man har sex utan att vara kär så måste man respektera sin sexpartner och skydda sig själv och partnern mot oönskad graviditet och sexuellt överförda sjukdomar.

“Att vara kär i den man har sex med hjälper varken mot AIDS eller klamydia” som Katarina Lindahl sa när hon var generalsekreterare på RFSU.

3 kommentarer to “Ny sexualmoral”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Samtycke för sex? säger:

    […] dåligt efteråt, vilket är tragiskt. Men detta är i grund och botten en fråga om uppfostran och moral, och kan inte till fullo lösas med […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Barn som har sex med barn säger:

    […] Naturligtvis går det att hitta exempel på när det är klart olämpligt att en 15-åring har sex med en 12-åring, eller en 16-åring med en 13-åring. Men jag tror inte att dessa problem bäst hanteras i domstolar. Det är en fråga om uppfostran och moral. […]