Ungdomar inser att man inte alltid behöver bil

Metro har en artikel om att färre och färre unga har körkort och bil. Det gäller framförallt i storstäderna.

Motormännen ondgör sig över detta och talar om bil som en “klassfråga”.

Jag tror dock snarare att unga storstadsbor har insett att det går utmärkt att leva i en storstad utan att ha bil, att bil ofta skapar mer problem än den löser, inte minst genom svårigheter att hitta parkering. Och det tycker jag i grunden är positivt. Mindre bilåkande ger mindre trängsel, mindre miljöpåverkan och bättre hälsa.

2 kommentarer to “Ungdomar inser att man inte alltid behöver bil”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Avskaffa parkeringsnorm säger:

    […] nya bostäder och dessutom problem med att nyproduktion tenderar att bli dyrt. Samtidigt ser vi en trend mot minskad privatbilism i storstäder, i synnerhet bland den yngre generationen. Att då behålla en reglering som försvårar och fördyrar bostadsbyggande i storstäder enbart i […]