Bra förslag om sjukskrivningsprocessen

Läkaren Bengt Järhult sågar på SvD Brännpunkt regeringens förslag om en reformerad sjukskrivningsprocess. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson går i svaomål.

Det är lustigt, ju mer jag läser Järhults artikel, desto mer gillar jag regeringens förslag. Järhult är helt fast i synsättet att man har samma arbetsgivare under hela sitt yrkesliv och det värsta som kan hända är att förlora denna arbetsgivare. Denna syn är förlegad och skadlig, och i sig själv en av orsakerna till de alltför höga sjuktalen.

Jag ser inte poängen i att den som är sjukskriven p.g.a. ett kroniskt eller väldigt långvarigt tillstånd som gör att man inte kan utföra sitt nuvarande jobb har kvar sin anställning. Då är det bättre för alla parter om man istället får hjälp att söka ett annat jobb som man har bättre förutsättningar att klara av.

Det är naturligtvis bra om arbetsgivaren kan ordna rehabilitering så att man kan återgå till nuvarande jobb, eventuellt med vissa anpassningar av arbetet. Men om detta inte är möjligt att åstadkomma på rimlig tid så borde arbetsgivarens ansvar upphöra. Jag förstår inte varför arbetsgivaren ska vara skyldig att försöka ordna ett helt annat jobb, vi måste bort från synsättet att man måste ha samma arbetsgivare hela arbetslivet.

Järhult pekar dock på ett verkligt problem med regeringens politik, nämligen att de som inte är med i a-kassan (vilket är rätt så många nuförtiden) faller mellan stolarna. Det är dålig planering av regeringen att först höja a-kasseavgiften så att många lämnar och sen lägga detta förslag. Regeringen planerar i och för sig att göra a-kassa obligatorisk, vilket skulle lösa problemet. Men man bor de ha löst den frågan först.

När man gör a-kassan obligatorisk bör man göra om den till en statlig och skattefinansierad arbetslöshetsförsäkringen som omfattar alla, precis som sjukpenningen. Den bör hanteras av Försäkringskassan och facken bör kopplas bort helt.

Se tidigare inlägg.

3 kommentarer to “Bra förslag om sjukskrivningsprocessen”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Långtidssjuka och jobb säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]

  2. diana säger:

    huvudmålet borde inte vara att behålla samma arbetsgivare, utan att ha ett jobb man klarar av.