Utländska medborgare måste kunna få ID-kort i Sverige

Utländska medborgare som bor i Sverige har i många fall väldigt svårt att skaffa svenskt ID-kort sen Svensk Kassaservice slutade utfärda sådana, se artikel i SR.

Så kan vi inte ha det. Detta löses enklast genom att alla som får svenskt personnummer automatiskt tilldelas ett svenskt ID-kort i samband med det. Det ska gälla såväl asylsökande och anhöriginvandrare som arbetskraftsinvandrare och de som utnyttjar den fria rörligheten inom EU/EES.

Kommentarer är avstängda.