Det är inte lätt att förutsäga framtiden…

…men här har vi ett exempel på en som lyckades riktigt bra.

1957 gav den amerikanske amiralen Hyman Rickover detta framsynta tal. Han underskattade befolkningsökningen – det blev 6 miljarder år 2000, inte 4 miljarder – men i övrigt så är hans förutsägelser riktiga så här långt, drygt 50 år efteråt. Mycket imponerande.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)