Utmärkt att Indien nu kan bygga ut sin kärnkraft

Indien har nu fått klartecken att importera bränsle och teknik för civil kärnkraft, se artiken hos WNN.

Det är utmärkt att Indien nu får möjlighet att modernisera och bygga ut sitt hittills blygsamma och föråldrade kärnkraftsprogram. Att världens näst största land, med en sjättedel av världens befolkning, kan bygga kärnkraft är helt nödvändigt för att Indien ska kunna utvecklas utan att klimatet hotas. Utan tillgång till kärnkraft hade Indien troligtvis varit tvungna att bygga en massa kolkraft, vilket hade varit katastrofalt för klimatet, och dessutom för miljön i Indien.

Detta har varit kontroversiellt eftersom Indien har skaffat kärnvapen och inte skrivit under icke-spridningsavtalet NPT. Jag tycker dock att man bör ha en pragmatisk inställning till detta. Indien har redan kärnvapen, och det kommer omvärlden inte kunna göra något åt. Och det ligger knappast i Indiens intresse att sprida kärnvapen till andra länder eller terroristgrupper. Att låta Indien importera uran och kärnkraftsteknik lär alltså knappast öka risken för ytterligare kärnvapenspridning nämnvärt.

Sammanfattningsvis så är fördelarna med att Indien kan bygga ut sin kärnkraft rejält mycket större än nackdelarna med en marginellt ökad risk för kärnvapenspridning.

Helst borde man bjuda in Indien att underteckna NPT som officiell kärnvapenmakt. Det är väldigt svårt att motivera varför diktaturen Kina ska få ha kärnvapen, men inte demokratin Indien.

Se tidigare inlägg.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)