Bra att göra estetiska ämnen frivilliga i gymnasiet

Gymnasieutredningen föreslår att de estetiska ämnena (bild, musik, etc.) inte längre ska vara obligatoriska i gymnasieskolan. Däremot ska gymnasieskolorna fortfarande tvungna att erbjuda dem. Se artikel i SvD.

Förslaget möter kritik. Från Kungliga Musikhögskolan får man höra att

rätten att uttrycka sig genom bilder, sång eller musik är fundamental för att utvecklas som människa.

Det är naturligtvis bara trams, och är ett tydligt uttryck för ett särintresse. De som sysslar med musik tycker att just musik är fundamentalt. Tänk om jag skulle hävda att

rätten att uttrycka sig genom att skriva datorprogram är fundamental för att utvecklas som människa.

eller kanske att

rätten att uttrycka sig genom att skriva politiska artiklar/bloggposter är fundamental för att utvecklas som människa.

Olika människor uttrycker sig på olika sätt. Vi har sång, musik, bild, dans, teater, litteratur, naturvetenskaplig forskning, bygga tekniska prylar, retoriska tal, retoriska texter, film, filosofi, datorspel, och en massa annat. Allt detta kan rimligtvis inte erbjudas av alla gymnasieskolor. Och jag tycker inte heller att detta bör vara någon huvuduppgift för gymnasieskolan, det finns andra forum som kan vara mer lämpade.

Att hävda att bara det som idag räknas som estetiska ämnen på gymnasiet (sång/musik, bild, dans och drama/teater) skulle vara kreativt är en tämligen inskränkt uppfattning. Jag har mycket svårt att tro att dagens obligatoriska estetiska ämnen på gymnasiet ger alla elever utlopp för sin kreativitet.

Vad gäller antagningsregler till högskolan så förutsätter jag att musik på gymnasiet ska vara starkt meriterande, kanske ett krav, om man söker till Kungliga Musikhögskolan.

Naturligtvis är det viktigt att det finns folk som sysslar med musik och bild, men det är inget bra argument för att alla ska tvinga sig lära sig det i gymnasiet. Precis som att programmering inte bör vara obligatoriskt bara för att det skulle vara jobbigt om det inte fanns några programmerare.

Några kritiker tar upp att man sitter stilla för mycket på teoretiska ämnen. Men man sitter ju lika stilla på bildlektionen och nästan lika stilla på musiklektionen. Lösningen på stillasittande är inte estetiska ämnen, det är idrott, och enligt förslaget ska idrott fortfarande vara obligatoriskt på gymnasiet.

Varför ska då matematik och naturvetenskap vara (fortsatt) obligatoriskt på gymnasiet? Jo för att teknik, som bygger på matematik och naturvetenskap, är fundamentalt för vårt samhälle. Utan teknik skulle inte 6 miljarder människor kunna leva på planeten jorden över huvud taget. Jag tror att en grundläggande förståelse av detta är viktig. Se vad Carl Sagan skrivit.

2 kommentarer to “Bra att göra estetiska ämnen frivilliga i gymnasiet”

  1. Lasse Andersson säger:

    Som lärare har jag märkt, att speciellt människor från Rysslandsområdet och även asiatiska länder, tar de estetiska ämnena på stort allvar. Samtidigt, så har dessa, också varit de elever som haft lättast att tillgodogöra sig övriga ämnen.

    De estetiska ämnena är ju våra egentliga kärnämnen, de ämnen som gör oss till MÄNNISKOR. Man övar fantasin, empatiförmågan, motorik, koncentrationsförmåga, självkänsla. Dessa nyliberaler som önskar ta bort dessa ämnen, kommer, om de får sin vilja igenom, att förvandlaSverige till ett land av medelmåttor!