Ge papperslösa möjlighet att lagligt stanna i Sverige

I våras la regeringen i samarbete med Miljöpartiet den mycket efterlängtade propositionen om arbetskraftsinvandring, som har i stort sett samma innehåll som den lagrådsremiss jag kommenterade tidigare.

Propositionen är ännu inte behandlad av riksdagen, men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har skrivit motioner på den.

Socialdemokraternas motion yrkar avslag och innehåller mest gammal skåpmat och presenterar inga egna konkreta idéer. De vill att facket även i fortsättningsvis ska få bestämma vilka som ska få arbetskraftsinvandra till Sverige. Tämligen förutsägbart och ointressant.

Vänsterpartiets motion är intressantare. De yrkar också avslag på liknande grunder som Socialdemokraterna, men med en utförligare argumentation. Motionen innehåller flera argument mot propositionen som jag inte alls håller med om, de kommenterar jag inte just nu. Motionen innehåller också några argument som jag faktiskt håller med om:

  • Tillfälliga uppehållstillstånd knutet till viss arbetsgivare leder till starkt beroendeförhållande till denna arbetsgivare. Detta tog jag upp i mitt tidigare inlägg.
  • Minskad möjlighet för vissa asylsökande att arbeta under ansökningstiden, det verkar inte särskilt lyckat.
  • De papperslösa som redan jobbar illegalt i Sverige blir inte hjälpta av proposionen. Här yrkar Vänsterpartiet att regeringen ska återkomma med ett förslag om övergångsregler för papperslösa. Det är ett bra förslag, och jag hoppas att riksdagen bifallet det. Någon villkorslös amnesti för alla papperslösa bör vi inte ha, men de papperslösa i Sverige bör ges möjlighet att ansöka om arbetskraftsinvandring utan att först lämna landet.

Kommentarer är avstängda.