Foreign Policy har dålig koll på energipolitik

Den amerikanska tidningen Foreign Policy har listat den republikanske presidentkandidaten John McCains 10 värsta förslag.

Jag ställer mig frågande till deras kritik emot två av förslagen, att borra efter ny olja i USA och att bygga nya kärnkraftverk.

Kritiken mot att borra efter ny olja går huvudsakligen ut på att detta inte kommer sänka energi- och bränslekostnaderna för amerikanerna i någon större utsträckning på kort sikt. Det är väldigt inskränkt att tro att energipolitik enbart handlar om detta. Att USA minskar sitt beroende av att importera olja från skurkstater i OPEC är väl så viktigt, det är mycket märkligt att en tidning som kallar sig “Foreign Policy” inte inser det. Sen så kan det finnas goda miljöargument emot, men Foreign Policy verkar inte tillmäta dem så stor vikt.

Kritiken emot att bygga ny kärnkraft nämner bl.a. stigande kostnader för att bygga kärnkraftverk gör att de inte blir så lönsamma som man trott. Men om man läser artikeln om detta så ser man att kostnadsökningarna till stor del beror på att stål och cement blivit dyrare, vilket även drabbar kol- och naturgaskraftverk. Och det kommer rimligtvis även drabba vindkraftverk och vattenkraftverk.

Men lönsamheten hos en viss typ av kraftverk (t.ex. kärnkraftverk) beror ju inte på den absoluta kostanden, utan på kostnaden relativt andra typer av kraftverk. Nu drabbas kanske i och för sig kärnkraftverk mer eftersom byggkostnaden utgör en större andel av totalkostnaden än i kol- och naturgaskraftverk, men då borde vindkraftverk drabbas ännu mer eftersom där utgör byggkostnaden nästan hela totalkostnaden.

Den rimligaste slutsatsen man kan dra av kostnadsökningarna är att nya kraftverk (oavsett typ) blir mindre lönsamma jämfört med befintliga. Så artikeln utgör inte någon kritik av kärnkraft (även om skribenterna kanske tror det), bara av dåliga investeringskalkyler hos vissa amerikanska kraftbolag.

För övrigt så är det möjligt att kostnaderna för att bygga kärnkraftverk kan sjunka framöver om det börjar byggas många fler, eftersom man då kan börja serieproducera fler komponenter i fabrik. Det finns planer på att göra detta i Kina.

Bara för att kärnkraft inte ensamt kan lösa alla problem inom ett decennium så betyder det inte att det är en dålig idé att satsa på kärnkraft. Vi kommer behöva energi även om 20 och 30 år, och utsläppen av växthusgaser måste fortsätta minska efter 2020.

Foreign Policy har det dåliga omdömet att referera till en artikel som inte är fritt tillgänglig på webben, vilket gör det svårt att till fullo granska deras argument.

(Jag måste varna för Aftonbladets referat av detta. De återger inte korrekt vad Foreign Policy skriver. T.ex. så står det i Aftonbladet om kärnkraft “samt faktumet att de inte kommer att påverka de höga energipriserna på kort sikt, enligt Foreign Policy“, men Foreign Policy nämner inget om energipriser i avsnittet om kärnkraft. Klantigt Aftonbladet! Gör om, gör rätt!)

Kommentarer är avstängda.