Torekovskompromissen är i fara

Det svenska statskicket vilar på den s.k. Torekovskompromissen från 1971 då de politiska partierna kom överens om att Sverige skulle förbli en monarki, men att monarken inte skulle ha något politiskt inflytande.

Många principiella republikaner, som egentligen skulle vilja avskaffa monarkin, förhåller sig passiva och accepterar den nuvarande ordningen så länge som Torekovskompromissen följs och kungafamiljen inte försöker tillskansa sig något politiskt inflytande.

Politiskt inflytande handlar inte bara om formell makt. Informellt inflytande genom t.ex. opinionsbildning är också viktigt och inte heller detta får kungafamiljen syssla med. Det må vara hänt att kungen då och då gör allmänna uttalande som inte är kontroversiella. Men det är inte acceptabelt att de göra konkreta inlägg i politiska debatter.

Den senaste tiden har oroväckande saker börjat hända. Först går kungen ut och tycker att fler vargar ska skjutas. Och nu går drottning Silvia ut med konkreta synpunkter på hur svenska lagstiftning (om barnpornografi) ska vara utformad.

Nu har kungafamiljen gått för långt! Om de inte snarast backar och ber om ursäkt så måste vi på allvar börja diskutera att avskaffa monarkin.

Kommentarer är avstängda.