Ekonomisk stimulans

Från alla håll ställs nu krav på regeringen att stimulera ekonomin, parera lågkonjunkturen och motverka arbetslösheten, se artikel i SvD.

Jag tror inte att tillfälliga generella stimulansåtgärder i stil med sänkt allmän moms eller höjda barnbidrag är någon bra idé, och det är bra att regeringen förhåller sig skeptisk till dessa. Dels är det viktigt att hålla balans i statsbudgeten, även i kristider, dels skapar tillfälliga åtgärder en ryckighet som riskerar skada ekonomin.

I tider av ökande arbetslöshet är det bättre att satsa på infrastrukturprojekt. Det kan vara läge att skjuta till extra statliga pengar till redan planerade infrastrukturprojekt som är samhällsekonomiskt lönsamma och som inte kommit igång p.g.a. finansieringsproblem. Men hitta inte på helt nya projekt bara för att ha något att satsa på, projekten måste vara samhällsekonomiskt lönsamma och användbara på lång sikt.

Det kan också vara läge att lägga ner lite extra krut på att förenkla regler kring bygglov, miljötillstånd och liknande så att både offentliga infrastruktursatsningar och privata investeringar som husbyggande, industriinvesteringar och energiproduktion kan planeras och komma igång snabbare.

Sänk gärna inkomstskatter och arbetsgivaravgifter ytterligare, men gör det permanent och gör finansiera det med minskade utgifter.

Bilbranchen föreslår en skrotningspremie på 10 000 kronor för att öka nybilsförsäljningen. 10 000 kronor är väl mycket pengar, men jag tycker att den skrotningspremie för gamla smutsiga bilar (äldre än 1989, utan katalysator) på 4 000 kronor som fanns tidigare bör återinföras permanent och ges tillräckligt med pengar för att räcka till alla den här gången. Man bör också överväga att utvidga den till att även gälla nyare bilar än 1989, t.ex. alla bilar som inte uppfyller Miljöklass 2005.

2 kommentarer to “Ekonomisk stimulans”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Rädda inte Volvo! säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]