Biobränsle är inte alltid bra för klimatet

Över Asien finns det stora “bruna moln” med sot som är hälsofarligt och dessutom bidrar till den globala uppvärmningen. Forskare har nu upptäckt att detta bruna moln till 2/3 kommer ifrån eldning av biomassa som ved och koskit (och bara till 1/3 från fossila bränslen). Se pressmeddelande från Stockholms Universitet samt artiklar i DN och SvD.

Detta visar att primitiv eldning av biobränslen är skadligt för både klimat, miljö och människors hälsa. Biobränslen är alltså inte någon självklar lösning på klimatproblemet, utan kan tvärt om vara en del av problemet.

Min slutsats är att man bör sträva efter att minska förbränning över huvud taget, oavsett vad man eldar med. För energiproduktion bör man istället satsa på kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft, vågkraft och geotermisk energi. I transportsektorn bör man sträva efter att använda elektricitet så mycket som möjligt.

Det betyder inte att det alltid är fel att satsa på biobränslen. Med modern teknik så kan man elda biobränslen effektivt utan stora utsläpp, och kan man ersätta fossila bränslen eller primitiv biobränsleeldning med detta så är det ett steg framåt. Men man bör prioritera energikällor som inte involverar förbränning alls.

4 kommentarer to “Biobränsle är inte alltid bra för klimatet”

 1. Arne K säger:

  Att biobränsle inte är bra för klimatet, det vet man ju sen länge! … Men det är bra att det påminns!

  Varför förtigs biobränslets bidrag till koldioxidutsläppen i Sverige?
  Varför förtigs biobränslets bidrag till luftföroreningar i Sverige – medan man vitt och brett pratar om trafikens bidrag?!

  Att man får hälsoproblem (cancer, luftrörs- och lungproblem, KOL, astma m m) av vedeldningens utsläpp vet man också sen länge, genom åtskilliga rapporter. Men det förtigs!

  Det är ett cyniskt politiskt rävspel. Vissa politiska partier är biobränslevänner så in i Norden att de kan gå över lik för att utvidga biobränslet.
  Fruktansvärt!

 2. Fredde säger:

  Helt rätt!
  Här finns en bra yta för liberaler att profilera sig mot gröna tokar. De senare är nämligen helt upptagna med att skapa något slags av människan definierat naturligt tillstånd, och där hamnar människan alltid i andra hand.

  Det som tidigare var miljöpolitik – att minska skadliga luftföroreningar eller andra skadliga utsläpp – är nu förvridet till att allt som är förnybart är “miljövänligt”. Och för 99 procent av allmänheten är det naturligt (där kom det igen) att dra likhetstecken mellan miljövänligt och hälsosamt. Men icke, här lurar de gröna skjortan av alla hälsomedvetna präktiga medelklassmänniskor som gör allt rätt, inklusive att elda med förnybart biobränsle hemma i den mysiga kaminen – precis som man gjorde förr.

  Vad man då inte vet är att luften i våra städer förr var sämre än idag, bl.a. på grund av den enskilda uppvärmning som då bl.a. i stor utsträckning skedde med ved. Sen heter det att det gäller att “elda rätt” så blir det inga problem. Tja, ge mig den vedkamin som släpper ut mindre än storskalig fjärrvärme, eller för den delen oljepannor (givetvis undantaget koldioxiden). Enda sätter för biobränsle att klara miljökrav för utsläpp av hälsofarliga ämnen är att jämföra dem med ännu smutsiga förbränning av biobränslen. Alla andra alternativ (småskalig koleldning utantagen, inte så aktuellt i Sverige…) är renare än ved. Men skulle biobränslenas oacceptabla hälsoeffekter uppmärksammas och åtgärdas skulle kärnkraftsmotståndet stå helt naket. Den gamla s-regeringen fick vid tre (3!) tillfällen förslag från Naturvårdsverket/Energimyndigheten på hur man skulle kunna minska utsläppen från biobränsleeldning. Vad de gjorde? Införde ett bidrag tillsammans med mp för MER biobränsleeldning.

  Om liberala partier vågade gå fram med krav på minskade utsläpp och hårdare krav på kaminer och vedpannor så skulle de få en schyst konfliktyta mot de gröna där de gröna skulle hamna i bakvattnet eftersom de i grunden tycker att biobränslen är så bra – de är “naturliga” och de är inte kärnkraft (och el). Därmed skulle två miljöperspektiv stå mot varandra: “miljö och hälsa” mot “miljö för naturen på människans bekostnad”. För i den grönas förvridna värld är det moraliskt förkastligt att stoppa tillbaka det utbrända uranet långt ner i berget, men moraliskt högstående att elda med ved som vi vet orsakar hundratals för tidiga dödsfall och tusentals sjukdomar varje år. Helt enkelt eftersom det förra är ett “onaturligt ingrepp” i naturen, medan det senare bara handlar om människors liv och hälsa.

 3. Mikael Ståldal » Arkiv » Klimatförändring och andra problem säger:

  […] Att ersätta fossila bränslen med biobränslen är heller inte alltid helt lyckat. […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)