Bilfri planekonomi

Vänsterpartiet föreslår att man inför bilfria söndagar (eller “hälsosöndagar” som de kallar det) på vissa gator i Stockholm city.

Man kan diskutera att stänga av vissa enstaka gator i city för biltrafik (som t.ex. Drottninggatan redan är). Det kan vara en bra idé på vissa ställen. Fast då bör man göra det helt och hållet, och inte bara på söndagar.

Men Vänsterpartiet nöjer sig inte med det, deras uttalade syfte är att hela innerstaden ska vara bilfri med undantag för buss och färdtjänst (och utryckningsfordon får man anta). Och det är något helt annat (även om det bara ska gälla söndagar, vilket är oklart). Att helt förbjuda biltrafik i innerstan är en kraftig inskränkning av friheten. Det är också ett förslag i planekonomisk anda, vilket man kan förvänta sig av Vänsterpartiet.

Det är förvisso ett problem att det är för mycket biltrafik på många ställen i innerstan. Och att stänga av vissa gator hjälper inte mot det generellt, för då flyttar trafiken bara till andra gator. Men man behöver inte ta bort all trafik, det räcker med att minska den. Och då är det bättre att ta till marknadsekonomiska styrmedel istället för förbud och planekonomi.

Och ett sådant marknadsekonomiskt styrmedel har vi redan i Stockholms innerstad, nämligen trängselskatten. Den kan utvecklas och förbättras. Man kan ta ut trängselskatt även på lördagar och söndagar (som idag är avgiftsfria). Det är nog läge att höja avgifterna. Och så borde införa avgiftsgränser även inne i innerstan, t.ex. över Saltsjö-Mälar-snittet (Västerbron, Centralbron, Munkbroleden, Skeppsbron). Så kan man få färre bilar i innerstan utan planekonomi och förbud.

3 kommentarer to “Bilfri planekonomi”

  1. Mats Henricson säger:

    Hm… så att stänga av delar av innerstan för biltrafik är planekonomi. Betyder det att avstängningen av delar av Drottninggatan eller Gamla Stan också är planekonomi? Huh?

  2. Mikael Ståldal säger:

    Nej, men att stänga av hela innerstan för biltrafik är planekonomi.