Bra att bilarna blir tystare

Elbilar och elhybrider som kör på elmotorn är mycket tystare än konventionella bilar med förbränningsmotor. Detta har lett till oro för att det kan försämra trafiksäkerheten, och det kommer nu förslag på lagar om att elbilar ska ha högtalare som genererar artificiellt motorljud. Se artikel i Ny Teknik.

Det är ingen bra idé. Trafikbuller är ett stort problem i större städer, och elbilar har en stor fördel genom att bullra mindre. Att lagstifta om att elbilar måste bullra mer än nödvändigt är därför dumt eftersom det leder till högre bullernivå än annars.

Dessutom är det ett sätt att omyndigförklara och invagga i falsk säkerhet. Istället borde folk lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar. Förare som kör elbilar får se till att köra försiktigare, och fotgängare får lära sig att se sig för i trafiken bättre. Elbilar syns faktiskt lika bra som som konventionella bilar, och det är inte särskilt svårt att se en bil, inte ens i mörker eftersom bilar måste ha strålkastare (vilket är en bra regel).

Lagförslagen motiveras med hänsyn till blinda och synskadade, och det är en poäng eftersom de inte har möjlighet att “se sig för”. Men det måste finnas bättre sätt att lösa det problemet än att utsätta alla för en högre bullernivå. T.ex. så kan man utveckla bärbara bilsensorer som kan varna synskadade för bilar som närmar sig.

Dessutom tror jag att problemet med synskadade är överdrivet eftersom synskadade rimligtvis går långsamt och försiktigt i trafiken, vilket ger bilförare möjlighet att upptäcka dem i tid. Det stora problemet torde vara normalseende gångtrafikanter som springar ut i gatan utan att se sig för.

2 kommentarer to “Bra att bilarna blir tystare”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Låt elbilar vara tysta säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]