För dyrt att avskaffa kontanter

Företrädare för banker, butiker och kiminologiprofessor Jerzy Sarnecki skriver på DN Debatt att man borde avskaffa kontanterna och bara tillåta kortbetalning.

Björn Ulvaeus är inne på samma spår på Newsmill. Sällan har någon så effektivt argumenterat emot sin egen åsikt som han gör här. Han menar att utan kontanter så kan tjuvar inte omsätta stulna saker, knarklangare kan inte få betalt för knarket och en hel massa brottslighet skulle försvåras och kanske försvinna. (Man kan lägga till att svartarbete också skulle försvåras.)

Och det har han säkert rätt i, ifall man avskaffar kontanterna och inte ersätter dem med något annat än dagens system med betalkort. Betalkort har nämligen vissa fundamentala begränsningar, som att bara etablerade butiker och näringsidkare kan ta emot betalningar. Utan kontanter kan två privatpersoner normalt sett inte utan betydande krångel, kostnader och kontroll föra över pengar direkt mellan sig. Det innebär en betydande centralisering av hela betalningssystemet. Och det är hela poängen.

Men samtidigt som detta har potential att försvåra brottslighet så skulle det samtidigt dra undan benen för en betydande del av den helt legitima ekonomin. Det blir t.ex. betydligt svårare för privatpersoner att köpa/sälja begagnade saker till varandra, vilket ju är (och bör vara) helt lagligt att göra så länge det inte rör sig om häleri. Man riskerar dessutom allvarligt försvåra för mindre näringidkare med låg omsättning som inte har råd med investeringskostnaden för att ansluta sig till betalkortsystemet.

Dessutom så ligger det så stora pengar i brottslighet att det skulle utvecklas alternativa sätt att förmedla betalningar i den undre världen. Om man bara avskaffar kontanter i Sverige så skulle man troligtvis gå över till euro och om även den försvinner så skulle dollar fungera bra. Om vi leker med tanken att man avskaffar kontanter i alla viktiga valutor i hela världen så finns det även andra alternativ. Guld har historiskt sätt varit välanvänt som betalningsmedel, och skulle kunna fungera idag också ifall inga mer praktiska sätt finns tillgängliga. Och skulle man på något sätt lyckas förhindra just guld finns det även annat, bara fantasin sätter gränserna.

Att idag avskaffa kontanterna skulle inte i längden innebära något oöverstigligt hinder för brottslighet, samtidigt som det skulle försvåra betydande delar av den legitima ekonomin.

Jag ser i och för sig inget egenvärde i att ha ett betalningssystem med just fysiska sedlar och mynt, men det är viktigt att ha ett betalningssystem som kan erbjuda samma funktioner. Och det finns inget annat sådant än sedlar och mynt idag. I princip är det fullt möjligt att utveckla ett elektroniskt “kontant”-system, och kanske blir det verklighet framöver.

3 kommentarer to “För dyrt att avskaffa kontanter”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Penningtvätt och integritet säger:

    […] helt avskaffa kontanter. Bl.a. motiverat med att det skulle försvåra penningtvätt. (Se tidigare inlägg om […]

  2. Emil säger:

    Sedlar och mynt ska vara kvar, pengar ska vara pengar och inte som poäng i nåt jävla dataspel!