Akta för ACTA

Jag har hittills inte skrivit något om ACTA. Främst eftersom det varit – och fortfarande är – mycket oklart vad det egentligen innehåller. Men nu när det finns många farhågor från trovärdiga källor att det kommer innehålla obehagliga saker så är det dags att protestera.

För det första så tycker jag inte att det är OK att ett avtal med så långtgående konsekvenser som ACTA ser ut att få förhandlas fram på detta sluta sätt. Ett öppet demokratiskt samhälle förutsätter att all lagstiftning utarbetas i en öppen process och att allmänheten får ta del av konkreta lagstiftningsförslag i god tid innan några avgörande beslut fattas. Det är inte OK att i hemlighet förhandla fram och skriva under ett internationellt avtal som sedan kräver att alla undertecknande stater genomför långtgående lagstiftning, då kortsluter man den demokratiska processen eftersom allmänheten får ta del av det konkreta förslaget först när det i praktiken är för sent att ändra på något. Det må vara OK om det endast rör triviala saker som att justera tullsatser och liknande enkla handelsregler, men i fallet ACTA tycks det gå mycket längre än så.

Att bedriva lagstiftning på detta sätt är problematiskt på två sätt. Dels så minskar man folkets inflytande över lagstiftningsprocessen vilket går emot principerna för demokrati. Dels så minskar man möjligheten att få in relevanta synpunkter som kan leda till bättre lagstiftning, kanske sådant som lagstiftarna själva skulle hålla med om att de inte tänkte på.

Så till innehållet i ACTA. Flera moderata riksdagsledamöter avslöjar att det är tänkt att det ska innebära långtgående skyldigheter för Internetleverantörer att motverka piratkopiering. Det har också gått rykten om att det ska innebära att fysiska lagringsmedia ska kunna genomsökas på jakt efter piratkopior av tullen när man passerar en gräns. Detta skulle innebära mycket långtgående lagstiftning som måste genomgå gängse öppna nationella lagstiftningsprocess för att ens komma på tal.

Jag tycker dessutom att dessa förslag är helt fel i sak. Internetleverantörer bör betraktas som neutrala förmedlare av information, precis som Posten, och inte ha något ansvar för den information som förmedlas i deras nät (förutom att motverka dataintrång, DoS-attacker och liknande sabotage). Och att rutinmässigt söka igenom folks laptopar och MP3-spelare vid gränskontroller är orimligt integritetskränkande.

Det är tydligt att politiska ambitioner att motverka piratkopiering av upphovsrättsskyddade verk (främst film och musik) ofta leder till oacceptabel repressiv lagstiftning. Därför bör denna ambition helt lyftas ut ur ACTA.

Så vitt jag förstått, och det antyds också av namnet Anti-Counterfeiting Trade Agreement, så var den ursprungliga tanken bakom ACTA att motverka piratkopierade fysiska varor. Därför bör ACTA inskränkas till att bara behandla förfalskning av fysiska varor. Det bör inte befatta sig med digital information, varken på Internet eller på fysiska lagringsmedia. Därmed bör det också uteslutande handla om varumärken (och kanske i viss mån om patent), inte om upphovsrätt.

4 kommentarer to “Akta för ACTA”

  1. Erik E säger:

    Mobiltelefoner borde rimligen också sökas igenom med tanke på att de flesta innehåller ganska rejäla minneskort idag.

  2. Mikael Ståldal säger:

    Ja, även mobiltelefoner och liknande skulle kunna genomsökas enligt förslaget så vitt jag förstått.

  3. Mikael Ståldal » Arkiv » Rösta på mig säger:

    […] och ompröva inställningen till FRA och IPRED, samt hålla ögonen på teledatalagring, ACTA, m.m. Dessutom vill jag verka för en reformerad upphovsrätt som fungerar med digitala media och […]