Provocerande konst

Expressen anklagar i en ledare storföretagen för att svika konsten. Vissa storföretag har dragit in på sin sponsring av Konstfack, och motiverar detta med bristande budgetutrymme (troligtvis p.g.a. finanskrisen). Konstfack tror dock inte på denna förklaring utan menar att storförtagen fått kalla fötter p.g.a. de kontroversiella projekt som studenter på Konstfack genomfört på sistonde, Anna Odells fejkade psykos och NUG:s vandalisering av en tunnelbanevagn.

Expressen tror på Konstfacks version, kallar företagen för “fyrkantiga fegisar” och efterlyser företag som vill sponsra kultur utan att lägga sig i innehållet.

Jag tycker att Expressen för fram en märklig syn på konst. Jag håller med om att det vore önskvärt om fler företag sponsrade kultur i större utsträckning, och det vore bra ifall de inte försöker detaljstyra vad kulturinstitutionerna sysslar med. Men det betyder inte att sponsorerna ska acceptera precis vad som helst. Tvärt om är det sunt om det finns någon som kan säga ifrån om det helt spårar ur. Samma sak gäller stat och kommun när det gäller offentliga kulturbidrag.

Och jag tycker definitivt att Konstfack har spårat ur både med Anna Odell och med NUG.

Jag tycker som bekant att yttrandefrihet är väldigt viktigt, och vill ha så få inskränkningar i den som möjligt. Det innebär också att jag tycker att konsten ska få ha vida ramar. Men man får inte göra vad som helst och komma undan med att det är konst eller yttrandefrihet. Att olovligen måla sitt budskap på en tunnelbanevagn är inte yttrandefrihet, det är skadegörelse. Och att börja slåss med poliser och vårdpersonal är inte konst, det är misshandel (eller våld mot tjänsteman).

Om man accepterar det som Anna Odell och NUG gjort som konst så har jag svårt att se varför man inte också måste acceptera att någon olovligen spraymålar sitt budskap på grannens villa. Eller vad sägs om en snuff movie?

Yttrandefrihet innebär att man får förmedla vilket budskap man vill (även om budskapet kan orsaka obehag eller skada), men man får inte förmedla budskapet på ett sätt som orsakar skada. (Sen så bör man ha vissa inskränkningar i yttrandefriheten som förbjudet vissa budskap som är särskilt skadliga, men det är en annan diskussion.)

8 kommentarer to “Provocerande konst”

 1. Mats Henricson säger:

  Jag tycker det är helt uppenbart att Anna Odells grej är konst OCH misshandel. Jag förstår inte hur man INTE kan kalla det konst. Jag skulle tro att den uppfyller alla moderna definitioner av begreppet konst, och bara för att det DESSUTOM råkar ha funnits med slagsmål gör det ju inte att det slutar vara konst. Samma sak med bombningen av tunnelbanan.

  Tänk dig tillbaka 90 år, när Duchamps ställde ut en pissoir och kallade det konst. Folk menade att det ju inte kunde vara konst eftersom det ju bara var en pissoir, eller eftersom det var fult, men idag är det ju ingen som förnekar att det skulle vara konst. Till och med banbrytande konst.

  Jag tycker Odells grej är banbrytande, och jag tycker dessutom att det är bra konst. Den har stimulerat debatt om viktiga saker, och upprört folk, och mer kan man inte begära. Men det är kanske också som så att hon kanske ska beläggas med böter, även om jag tycker det vore rätt patetiskt. Bombningen av tunnelbanan tycker jag definitivt ska bötfällas, men jag tycker trots allt att det är konst.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Må vara att man kan kalla den fejkade psykosen och vandaliseringen av tunnelbanevagnen för konst.

  Min poäng är att man inte kan ursäkta misshandeln eller skadegörelsen med att det skulle vara konst. Det är inte OK att syssla med misshandel, skadegörelse eller liknande brottslighet bara för att man skapar konst. Det är inte bra att folk skapar konst på det sättet, och det bör inte uppmuntras. Tvärt om så borde Konstfack ha underkänt, skällt ut och polisanmält dessa två elever.

  Det borde finnas någon form av yrkesetik bland konstnärer som säger att sånt här inte är OK, och Konstfack borde verka för att främja en sådan yrkesetik.

 3. Mikael Ståldal säger:

  Jag kom på en sak.

  Om det är så att storföretagen använder budgeten som svepskäl för att dra in sponsringen när de i själva verket ogillar vad Konstfack sysslar med så är det befogat att kalla dem för fegisar (dock inte fyrkantiga). Det vore bättre om de var öppna med vad de ogillar och varför de drar in sponsringen.

 4. Mats Henricson säger:

  Misshandel är misshandel, även om det skedde vid skapandet av konst. Bombning av tunnelbanevagn är skadegörelse även om det filmades som konst-projekt. Pissoirer är fula, även om någon kallar dem konstverk. Du behöver inte göra eller skriva något om dessa företeelser, de kan (förutom pissoiren, då) hanteras på sedvanligtvis vi i vårt samhälle, nämligen genom polisanmälan, åtal och eventuell dom. Helt enligt det system vi har för sådant.

  Jag tycker det är vågat att göra något som är annorlunda. Att skälla ut dem hade bara varit konservativt och bakåtsträvande. Låt konstnärerna ta konsekvenserna av sina egna handlingar. Varför ska konstfack behöva vara förälder för dem? De är väl vuxna människor?

 5. Mikael Ståldal säger:

  Eftersom de är elever på Konstfack, och dessa konstverk gjordes som projekt inom ramen för deras utbildning där, så är Konstfack deras lärare, handledare och examinator. Det är roller som har vissa likheter med en förälders, även om eleverna är vuxna.

  Som lärare/handledare måste man ibland kritisera sina elever, sätta gränser och säga att vissa saker inte är OK. Och som examinator måste man ibland underkänna sina elever.

  Då konstfack godkänt deras projekt och inte kritiserat dem så har Konstfack ställt sig bakom och implicit sagt att detta är godtagbara sätt att skapa konst på.

  All form av organiserad utbildning där man får någon form av formell examen är till sin natur i viss mån konservativ. Det är ofrånkomligt och inte nödvändigtvis av ondo (även om det kan gå till överdrift ibland).

  Jag förstår inte vad pissoaren har med saken att göra. Så vitt jag förstått så var invändningarna emot den uteslutande av estetisk natur (den var ful), och det är något helt annat. Mina invändningar emot fejkpsykosen och den bombade tunnelbanevagnen är inte av estetisk natur.

 6. Mikael Ståldal säger:

  Och det verkar som att Konstfack i eftertankens kranka blekhet har insett sina misstag och numera tycker ungefär som jag. Bra Konstfack!

 7. Mikael Ståldal » Arkiv » Konst och brott säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]