Ambassadören och yttrandefriheten

Aftonbladet publicerar en Israelkritisk artikel. Jag har inte läst artikeln i fråga, men enligt trovärdiga källor så är den smaklös och snudd på antisemitisk.

Artikeln har vållat stor uppståndelse och stark kritik i Israel, och den israeliska regeringen har framfört officiell kritik mot Sverige. Detta har föranlett Sveriges ambassadör i Israel att “distansiera sig från artikeln”, se artikel i DN.

Så här får det inte gå till. Hur smaklös, israelkritisk, korkad och antisemitisk Aftonbladets artikel än är så ska inte Sveriges regering eller dess utländska representanter (ambassadörer) “distansiera” sig från den. Det råder – som väl är – yttrandefrihet i Sverige och det innebär bl.a. att regeringen inte är ansvarig gentemot andra länder för enskilda artiklar i Svenska tidningar. Tvärt om så är det svenska regeringens plikt att stå upp för den svenska yttrandefriheten när utländska representanter beter sig på detta sätt.

Genom att “distansiera” sig från vissa artiklar så antyder regeringen implicit att den står bakom alla andra artiklar i svenska tidningar, vilket är olyckligt.

Det gäller både för kritik från Israel för denna artikel i Afronbladet och för kritik från muslimska länder för Lars Vilks rondellhundar.

Kommentarer är avstängda.