Europaparlamentets makt och EU:s demokratiska underskott

Christian Engström (pp), Karl Sigfrid (m) och Staffan Danielsson (c) har startat en intressant debatt om maktfördelningen mellan Europaparlamentet och ministerrådet i EU.

Engströms invändningar emot hur EU fungerar idag (och i allt väsentligt kommer fortsätta fungera om Lissabonfördraget går igenom) är högst relevanta, och jag tycker att Sigfrid och Danielsson alltför lättvindigt viftar bort dem.

Att hänvisa till riksdagens EU-nämnd, som Sigfrid gör, duger inte för den konstruktionen lider av allvarliga problem. Dels måste EU-nämnden hantera alla EU-frågor och det är svårt för ledamöterna att vara pålästa på allt. Dels så krävs det ofta ganska vida mandat för att kunna förhandla i ministerrådet, vilket minskar riksdagens och EU-nämndens inflytande. Dels är offentligheten i processen bristfällig.

Jag tycker att man borde avskaffa riksdagens EU-nämnd och låta ministrarna förankra EU-frågorna i relevant fackutskott istället (jordbruksfrågor i Miljö- och Jordbruksutskottet, konkurrenskraftsfrågor i Näringsutskottet, o.s.v.). Möjligtvis skulle man kunna behålla EU-nämnden för frågor rörande EU:s institutioner och liknande, men dessa borde också kunna hanteras i riksdagens Konstitutionsutskott.

Även om man är emot att EU utvecklas till en “superstat” så måste man medge att det finns klara problem med hur det fungerar idag och vara beredd att diskutera detta. Men Sigfrid och Danielsson verkar inte vilja göra det, och har följaktligen inga konstruktiva förslag själva. Antingen så saknar de helt insikt i EU:s demokratiska problem, eller så är de bara ute efter att kasta paj på Piratpartiet i största allmänhet. Oavsett vilket så är det tragiskt.

Tyvärr verkar den irrationella rädslan för att EU utvecklas till en “superstat” vara ett hinder för en konstruktiv debatt om hur EU bör fungera.

Som jag ser det så håller EU i praktiken på att utvecklas till denna superstat, och det verkar inte finnas något inbyggt hinder mot detta. Detta sker dock gradvis genom “de små stegens tyranni” och inte genom ett enskilt uttryckligt beslut (därför kan de som säger sig vara emot superstaten stoppa huvudet i sanden och inte låssas om att den växer fram framför dem). Lissabonfördraget är ett steg i denna utveckling, men inte något ensamt avgörande steg. Eftersom jag är Folkpartist (sic!) så ser jag inga egentliga problem med att EU blir en superstat, men det är viktigt att denna superstat har ett välfungerande demokratiskt beslutsfattande, och det saknas tyvärr i alltför stor utsträckning i dagens EU och det finns inget som tyder på att Lissabonfördraget eller något annat kommer rätta till detta ordentligt framöver.

Det viktiga för mig är inte om EU blir en superstat eller inte, det är att EU får ett välfungerande demokratiskt beslutfattande.

Jag ser stora problem med dagens medbeslutandeprocedur där Europaparlementet och ministerrådet tillsammans fattar beslut, för den tenderar leda till en snårig process som blir svår för medborgarna att ha insyn i och påverka. Därför bör man sträva efter klara och tydliga uppdelningar av makt och kompetens. Det vore nog bra om ministerrådet i huvudsak beslutar vilka områden EU ska ha makt över, och att Europaparlamentet beslutar vad som ska gälla inom dessa områden.

Man kan också tänka sig att ministerrådet ges vetorätt över Europaparlamentets beslut, men då bara kunna säga nej till hela paket, inte gå in och peta i detaljer. Och ministerrådets vetorätt ska bara kunna användas för att förhindra att EU:s makt ökar. Om Europaparlamentet beslutar att minska EU:s makt (t.ex. avskaffa ett EG-direktiv) så bör ministerrådet inte ha vetorätt mot detta.

När det gäller budgetbehandlingen så kan man tänka sig att ministerrådet beslutar om hur mycket pengar medlemsländerna ska bidra med, medan Europaparlamentet beslutar om hur dessa pengar ska fördelas mellan olika områden.

Dessutom måste öppenheten i ministerrådets beslutsfattande bli mycket större. Man bör ha formella omröstningar och redovisa vem som röstar för vad. Det bör vara mer av demokratiskt beslutsfattande och mindre av förhandling mellan länder.

13 kommentarer to “Europaparlamentets makt och EU:s demokratiska underskott”

 1. staffan danielsson säger:

  Bra att dessa viktiga frågor debatteras!

  Bara en kort kommentar. Du önskar att regeringens förhandlingspositioner vid ministerråden borde förankras i riksdagens fackutskott istället för i EU-nämnden.

  Jag delar uppfattningen att en stor del av förankringen ska ske i fackutskotten, och så sker också i allt högre grad.

  EU-nämnden står för den sista diskussionen och ger förhandlingsmandatet innan statsråden beger sig ner till Bryssel, och eftersom en ordinarie ledamot från varje parti då kan ta plats i EU-nämnden är förankringen gentemot utskottsbehandlingen stark, därtill är ju den behandlingen utgångspunkten för EU-nämndens diskussion och beslut.

 2. Sammy Nordström säger:

  Jag har länge funderat på hur man löser problematiken med att EU dels måste vara mer demokratiskt och styras av de folkvalda utan att ministerrådet lägger sig i, och dels inte får för mycket makt över medlemsstaterna. Du är inne på något när du pratar om att man behöver en uppdelning mellan de som beslutar vilka områden EU ska ha makt över, och de som beslutar vad som ska gälla inom dessa områden. Jag är dock inte så säker på att ministerrådet vore de mest lämpade att avgöra hur långt EUs makt ska sträcka sig. Det behövs folklig förankring, inte tjänstemannastyre. Mitt förslag är riv upp Lissabon. Skriv ett nytt förslag som det europeiska folket faktiskt kan tänka sig att rösta för och anta inte det utan att samtliga medlemsstater folkomröstat och accepterat. Först då kan vi tala om ett demokratiskt EU.

 3. Intressant idé i maktdelningsdebatten « Christian Engström, Pirate MEP säger:

  […] Ståldal skriver ett mycket intressant inlägg i debatten om maktfördelningen i EU, som jag, Karl Sigfrid (M) och Staffan Danielsson (C) har […]

 4. Fredrik säger:

  Fina idéer! Känns som något för WeRebuild.eu att ta tag i. Deras Wiki skulle kunna användas för att författa en ny EU-konstitution.

 5. Mikael Ståldal säger:

  Vad gäller Lissabonfördraget så vill jag varna för att tro att allt löser sig bara man river upp det. Om vi har tur så leder ett haveri för Lissabonfördraget att man börjar om från början och kommer fram till något nättre, vilket t.ex. Christian Engström hoppas. Men det kommer inte ske per automatik.

  EU:s problem finns här och nu, de skapas inte av Lissabonfördraget.

  Jag tror inte heller att Lissabonfördraget skulle göra EU särskilt mycket sämre, kanske snarare något bättre. Men om det leder till att man slår sig till ro och utvecklingen av demokratin i EU stannar av för lång tid framöver så är det illa, och då vore det kanske bättre om det havererade.

 6. Björn Persson säger:

  “Det vore nog bra om ministerrådet i huvudsak beslutar vilka områden EU ska ha makt över, och att Europaparlamentet beslutar vad som ska gälla inom dessa områden.”

  Det låter i och för sig som en bra idé, men då lär det snabbt bli kutym att hitta på allehanda krystade motiveringar till att den ena eller andra frågan tillhör ett av områdena som EU har makt över.

  För övrigt har din blogg en defekt som får den att säga “vänligen ange en epostadress” trots att jag har gjort det.

 7. staffan danielsson säger:

  Det är viktigt att diskutera hur EU ska utvecklas på längre sikt, självfallet.

  Däremot är det viktigt att dagens EU-samarbetet kan fungera bättre och att fler länder kan bli medlemmar. Därför behöver Lissabonfördraget antas.

  EU-länderna har diskuterat utformningen av det nya fördraget i ca 8 år, alla de 27 ländernas regeringar är överens och alla länders parlament – eller folkomröstning i några fall – har förhoppningsvis snart godkänt det.

  Eu- kritikerna vill stoppa Lissabonfördraget och börja om på nytt. Piratpartiet vill också stoppa det men för att ge europaparlamentet mera makt.

  Det vore mycket olyckligt och skulle få EU-sdamarbetet att fungera allt sämre, samtidigt som nya länder skulle få stå utanför.

 8. Hur bör EU fungera? « Cecilia Malmström, EU-minister (FP) säger:

  […] En debatt mellan Christian Engström (PP), Karl Sigfrid (M), Staffan Danielsson (C) och Mikael Ståldal (FP) har startat kring hur EU bör se ut. Det är spännande med konstruktiv debatt – jag har länge […]

 9. Sammy Nordström säger:

  Nej, Staffan. Piratpartiet har inte på något sätt argumenterat för att EU ska ha mer makt. Tvärtom har både Rickard Falkvinge och Christian Engström tydligt bemött och avfärdat det påståendet. Varför envisas du ändå med det?

 10. Mikael Ståldal » Arkiv » Ny konstitution för EU säger:

  […] tycker jag låter som en riktigt bra idé. Jag har tidigare skrivit lite om vad en sådan konstitution bör […]

 11. Per Altenberg – Ett Liberalare Sverige » Blog Archive » En nere säger:

  […] Bloggar: Mikael Ståldal, Mikael Ståldal om EUs demokratiska underskott, […]

 12. Josef Boberg säger:

  Är det här bara “nys” – EU utarbetar planer att etablera sig som “world power” – undrar Josef

 13. Sökes: en svagare regering och en författningsdomstol | Kryssa Benny! säger:

  […] Stärk riksdagen genom att avskaffa EU-nämnden och inkorporera EU-frågorna i det ordinarie […]