Kollektivavtalsnonchalans

Det har slagit mig hur nonchalant många arbetsgivare behandlar sina anställda när det gäller kollektivavtal.

En bekant till mig berättade om att han som anställd under kollektivavtal bad sin arbetsgivare att få se detta kollektivavtal, varpå arbetsgivaren blev ett levande frågetecken och sa något i stil med:
“Va? Vill du se kollektivavtalet???”.

Jag fick nyligen se ett anställningsavtal hos en kommun, där står det så här:

Anställningsvillkor regleras i enlighet med gällande lagar och avtal/kollektivavtal där lönebestämmelser, semestervillkor, arbetstidsvillkor och uppsägningstider återfinns.

Det är rimligt att man refererar till gällande lagar på detta sätt, men till gällande kollektivavtal? Vilket kollektivavtal då? Var hittar man det?

Det är rimligt att man som medborgare har skyldighet att känna till gällande lagar, men är det rimligt att man som anställd har skyldighet att känna till gällande kollektivavtal om arbetsgivaren inte hjälper till att hitta det? Även om man inte är fackligt ansluten?

Detta ger mig känslan av att dessa arbetsgivare har en attityd i stil med:
“Dina rättigheter bevakas av facket, och du ska ge f-n i att bevaka dem på egen hand.”

En sådan attityd är olycklig när det gäller fackligt anslutna, och direkt vidrig när det gäller de som inte är fackligt anslutna.

Kollektivavtal omfattar alla anställda, även de som inte är medlemmar i det fack som slutit avtalet. Därmed har kollektivavtal status av semilagstiftning. Därför är det särskilt viktigt att alla anställda som omfattas har lätt att få tillgång till gällande kollektivavtal. Men jag tycker också att allmänheten bör ha rätt att ta del av alla kollektivavtal eftersom de bör utgöra en del av den offentliga debatten, precis som lagstiftning.

Kollektivavtal borde de omfattas av offentlighetsprincipen och de parter som sluter dem (både fack och arbetsgivarorganisationer) borde ha skyldighet att tillhandahålla gällande kollektivavtal till allmänheten, förslagsvis genom att lägga ut dem på sina webbplatser.

Vidare borde alla anställningsavtal som omfattas av kollektivavtal innehålla en tydlig och specifik referens till det och arbetsgivarna ha skyldighet att omgående ge en kopia på gällande kollektivavtal till de anställda som så begär.

Kommentarer är avstängda.