Bra att Europaparlamentets resolution om mediekoncentration föll

Mikael Ståldal