Piratpartiet och mjukvarupatent

Markus Uvell presenterar på Newsmill en opinionsundersökning och menar att Piratpartiet inte är i fas med sina sympatisörer.

Det är något skumt med denna undersökning med tanke på att den hävdar att 55 procent av Piratpartiets sympatisörer menar att läkemedelspatent är nödvändiga och 33 procent menar att mjukvarupatent är nödvändiga. Det är märkligt att formulera frågan om läkemedelspatent och mjukvarupatent på samma sätt eftersom läkemedelspatent idag finns i Sverige och EU medan mjukvarupatent inte finns idag i Sverige eller EU (däremot finns det i USA). Man har vilselett respondenterna att tro att mjukvarupatent är en realitet i Sverige idag, vilket det inte är.

Frågorna borde ha formulerats “ska vi behålla läkemedelspatent” respektive “ska vi införa mjukvarupatent“. Då tror jag att svaren blivit annorlunda och färre velat införa mjukvarupatent i Sverige eller EU.

Novus Opinion verkar inte vara så noga med metodiken.

Nåväl, detta visar att Piratpartiet har jobb att göra när det gäller opinionsbildning om patent i allmänhet och mjukvarupatent i synnerhet.

Mjukvarupatent är skadligt och onödigt då mjukvara omfattas av upphovsrätten. Även om man tycker att patent på läkemedel och annat är bra så behöver man inte stödja mjukvarupatent. Läs mer hos FFII.

Intressant? Andra bloggar om:

3 kommentarer to “Piratpartiet och mjukvarupatent”

 1. Tor säger:

  Jag tolkar det så här: nästan alla som vet det minsta om mjukvarupatent är kritiska mot dem. Andelen som inte motsätter sig dem gör det förmodligen av dåliga kunskaper och för att de som du säger tror att de innebär en förändring att inte tillåta dem, vilket gör att de i brist på kunskap väljer den säkra vägen. Vad siffran 33% egentligen visar som jag ser det, är att en tredjedel av PP:s sympatisörer inte känner till frågan och att upp emot två tredjedelar aktivt har tagit ställning i frågan.

  Jag tycker nog att dessa 67% är en ganska bra indikation på att PP inte handlar om “gratis är gott” utan om större perspektiv som de etablerade partierna har svårt att fånga upp.

  Förresten så undrar jag hur svaren skulle blivit om frågan lytt: “Ska vi verka för att ändra den europeiska patentkonventionen som i nuläget inte tillåter patent på mjukvara?” Och hur skulle spridningen över olika svarsalternativ om man frågade de andra partiernas sympatisörer om någon komplicerad ekonomisk fråga som inte berör dem direkt, men likväl indirekt? För att kunna bedöma svaren så måste man nästan vet litet om hur många som förstått frågan.

 2. Björn O säger:

  Frågan är huruvida det är riktigt rätt att kalla de som svarat att de kan _tänka sig_ att rösta på piratpartiet för sympatisörer. I någon mån är de ju det, men det hade varit intressant att se siffror uppdelat på hela den gruppen och utskiljt på en grupp av dom som svarat att dom faktiskt tänker rösta på pp (eller rent av redan gjort så). Då tror jag nyanser som hade varit intressanta att studera kommit fram.

  Håller förövrigt med skillnaden mellan införa respektive behålla.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)