Patent på klimatvänlig teknik

Inför klimatmötet i Köpenhamn kräver en rad u-länder att patent avskaffas för klimatvänlig teknik, se artikel i Ny Teknik.

Det är ett riktigt dåligt förslag, och jag hoppas att Sverige och EU inte går med på detta.

Antingen tror man att patent är ett bra sätt att driva på utvecklingen av klimatvänlig teknik. Och då är det synnerligen kortsiktigt och dumt att avskaffa patent på detta område. Vi inte kommer klara klimatutmaningen enbart med den teknik vi har idag, mer teknik behöver utvecklas framöver också. Fördelen att redan utvecklad teknik kan spridas snabbare övervägs med råge av nackdelen att utvecklingen av ny teknik bromsas.

Eller så tror man att patent inte är ett bra sätt att driva på utvecklingen av klimatvänlig teknik (man kanske t.o.m. tror att det är direkt kontraproduktivt). Men jag har väldigt svårt att se att detta i så fall skulle gälla bara just klimatvänlig teknik, det borde gälla teknik i mycket bredare bemärkelse. Då bör man avskaffa patent helt och hållet (eller åtminstone på ett mycket bredare område).

Dessutom har jag svårt att se hur man skulle utforma en sådan regel på ett juridiskt hållbart sätt. Vad som utgör “klimatvänlig teknik” är inte enkelt att definiera, och det förekommer att det utvecklas teknik som kan användas på ett klimatvänligt sätt även om det inte var tänkt så från början. Det riskerar leda till stor rättsosäkerhet för de som söker och innehar patent.

Intressant? Andra bloggar om:

Lämna en kommentar(detta är en captcha)