Genushaveri på Södertörns högskola

Olle Häggström och Sören Holst uppmärksammar på Newsmill att styrelsen för Södertörns Högskola har föreslagit Moira von Wright som ny rektor.

von Wrights har skrivit en rapport Genus och text år skokverket där hon funderar kring varför flickor inte är lika intresserade av fysik i grundskolan och gymnasiet och vad man kan göra åt det. von Wright nöjer sig dock inte med att fundera kring hur man rent pedagogiskt ska göra fysikämnet och dess läroböcker mer tilltalande för flickor (vilket kan vara vettigt), nej hon är betydligt mer radikal än så. Hon vill i grunden ändra på själva innehållet i fysiken på ett helt bisarrt och (natur)vetenskapsfientligt sätt, vilket tydligt framgår om man läser sid 62-65 i rapporten.

von Wright vill att fysiken fokuserar på relationer mellan människor, och mellan människor och natur, eftersom det (enligt henne) skulle vara mer “kvinnligt”. Men fysik är till sin natur oberoende av oss människor och våra relationer, och detta måste man förstå för att förstå fysiken (vilket von Wright uppenbarligen inte gjort).

Det verkar också som om von Wright vill göra om fysikundervisningen i grundskola och gymnasium till att snarare handlar om vetenskapssociologi med inriktning på fysik än på fysik i sig. Det vore olyckligt eftersom den breda allmänheten har mycket större nytta av att lära sig fysik än vetenskapssociologi.

Även om rapporten handlar om grundskola och gymnasium så kan man inte utesluta att hon skulle vilja göra samma sak med undervisning och forskning inom fysik på högskolan ifall hon får möjlighet till det, vilket hon får ifall hon blir rektor på Södertörns högskola. Därför hoppas jag verkligen att Moria von Wright inte blir rektor på någon högskola.

Kommentarer är avstängda.