Åldersdiskriminering och tjänstepension

Det talas om att vi har åldersdiskriminering i arbetslivet i Sverige, många arbetsgivare är obenägna att nyanställa folk över 50 år. Se artikel i Ingenjören.

Vad fackföreningsrörelsen dock talar tyst om är att det ibland kan vara orimligt dyrt för en arbetsgivare att nyanställa äldre, p.g.a. märkligt utformade tjänstepensionsavtal. Med t.ex. ITP är det dyrare för arbetsgivaren med anställda äldre än 50 år. Och i vissa fall kan det bli helt orimligt dyrt att nyanställa äldre som p.g.a. tidigare arbetslöshet eller anställning utan kollektivavtal inte tidigare fått de pensionsavsättningar som de “borde” fått, då tvingas den nya arbetsgivaren “fylla på”.

Jag tror att detta är ett utslag av den förlegade och olyckliga inställningen att det normala och önskvärda är att man har samma arbetsgivare hela arbetslivet (då uppstår inte dessa problem).

Det enda rimliga är att arbetsgivaren alltid betalar tjänstepensionsavsättning i proportion till lönen, oberoende av den anställdes ålder och historia. Och det bör inte vara arbetsgivarens ansvar att garantera den anställde en viss nivå på pensionen.

Om fackföreningsrörelsen menar allvar med att bekämpa åldersdiskriminering så borde de ta initiativ till att omförhandla de orimliga tjänstepensionsavtalen.

Därmed inte sagt att knasiga tjänstepensionsavtal är den enda anledningen till att äldre har svårt att få nytt jobb, eller att alla problem skulle försvinna om man löste detta. Men jag tror att det kan vara en signifikant faktor.

4 kommentarer to “Åldersdiskriminering och tjänstepension”

 1. Jonas Mellqvist säger:

  Det du säger är att du förordar ett införande av en premiebestämd tjänstepension för att den förmånsbestämda diskriminerar äldre arbetskraft? Men i artikeln du hänvisar till framgår tydligt att arbetsgivaren inte vill anställa äldre har att göra med att “att äldre personer har svårare att lära sig nya saker och inte jobbar lika snabbt och effektivt som de unga”.

  Det är en populär myt att äldre diskrimineras i och med den förmånsbestämda pensionslösningen de kan omfattas av. Det är ingen idé att upprepa det andra säger bättre, så jag hänvisar till Eva Adolphsons läsvärda artikel “Pensionsmyt hindrar äldre arbetskraft” som finns på http://www.e24.se/pengar24/pension/pensionsmyt-hindrar-aldre-arbetskraft_792859.e24.

  Du skriver vidare att “Om fackföreningsrörelsen menar allvar med att bekämpa åldersdiskriminering så borde de ta initiativ till att omförhandla de orimliga tjänstepensionsavtalen.”. Och det är exakt det som hänt i och med införandet av ITP 1 i ITP-avtalet. Den delen omfattar alla födda 1979 eller senare, men även andra (med en månadsinkomst över 41 885 kr) kan få ITP 1 om de erbjuds och väljer en alternativ lösning. Vad ITP 1 innebär kan du läsa mer om på Collectum eller PTKs hemsidor.

  Arbetsgivare kan dessutom, om man så önskar, välja att enbart tillämpa den premiebestämda ITP 1 pensionen för alla tjänstemän oavsett ålder.

  Att åldersdiskriminering verkligen förekommer är ett reellt problem, men att ta den frågan som gisslan för att angripa fackföreningsrörelsen är inte värdigt en liberal debattör.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Jonas,

  >Det du säger är att du förordar ett införande av en premiebestämd
  >tjänstepension för att den förmånsbestämda diskriminerar äldre
  >arbetskraft?

  Ja, så kan man uttrycka det. Sen så tycker jag att premiebestämd pension är bättre i största allmänhet också, och att förmånsbestämd pension är en dålig idé.

  > Men i artikeln du hänvisar till framgår tydligt att arbetsgivaren inte vill
  > anställa äldre har att göra med att “att äldre personer har svårare att
  > lära sig nya saker och inte jobbar lika snabbt och effektivt som de
  > unga”.

  Jo, men det kan finnas flera olika skäl, jag säger inte att tjänstepensioner är det enda skälet. Läs kommentarerna till artikeln också.

  > Det är en populär myt…
  Från E24-artikeln du hänvisar till:
  > Den som anställer en högavlönad person som kommit upp i
  > femtioårsåldern och som dessutom ger ett stort lönelyft kan få betala
  > en hög tjänstepensionspremie. Anledningen är att pensionsförmånen
  > ökar med lönen och att det är kort tid kvar till pensioneringen. Detta
  > leder till att arbetsgivaren måste betala pensionsökningen under de få
  > år som kvarstår fram till pensioneringen.

  Och det är just precis detta problem som jag syftar på. På vilket sätt skulle det vara en myt?

  > Och det är exakt det som hänt i och med införandet av ITP 1 i
  > ITP-avtalet. Den delen omfattar alla födda 1979 eller senare

  Utmärkt! Då är problemet löst om cirka 20 år (när de som är födda 1979 fyller 50 år).

 3. Jonas Mellqvist säger:

  > Sen så tycker jag att premiebestämd pension är bättre i största allmänhet också, och att förmånsbestämd pension är en dålig idé.

  Tja, det är en ståndpunkt som du givetvis kan ha. Jag utgår då från att du tycker det är en dålig idé ur arbetsgivarperspektiv och har uppfattningen att ITP 2 är en dyr lösning.

  Jag skulle köpa det argumentet om du kunde visa att det är vanligt att arbetsgivare väljer att tillämpa ITP 1 för alla tjänstemän oavsett ålder. För om det nu upplevs som för dyrt med ITP 2 borde väl arbetsgivarna välja att byta till ITP 1? Det har de möjlighet att göra. Jag kan visa att det inte är så, vilket jag menar stöder min tes att det är en myt att det är “för dyrt” att anställa äldre arbetskraft.

  >Utmärkt! Då är problemet löst om cirka 20 år (när de som är födda 1979 fyller 50 år).

  Återigen, arbetsgivaren kan byta till ITP 1 om det upplevs som bättre. Så mycket för den sarkastiska kommentaren från din sida.

  Vänligen,

  Jonas Mellqvist