Trängselskatt är inte till för klimatet

Regionplanekontoret i Stockholms län har kommit fram till att trängselskatten måste mer än fördubblas till 2030 för att nå klimatmålen, se artikel i SvD.

Problemet med Regionplanekontorets beräkning är att de använder ett styrmedel, trängselskatt, för att lösa ett problem som det inte är avsett att lösa. Trängselskatt är till för att minska trängsel och lokala miljöproblem, inte minska utsläppen av växthusgaser. Precis som Jonas Eliasson påpekar så är trängselskatt ett trubbigt verktyg mot klimatproblemet.

Dessutom kan man ifrågasätta om det överhuvudtaget är meningsfullt att göra denna typ av beräkningar 20 år fram i tiden. Det är ju väldigt svårt att veta hur fordonsteknik och oljepriset har utvecklats fram tills dess. Det kan ju mycket väl bli så att utvecklad fordonsteknik (t.ex. billiga och bra elbilar) och/eller kraftigt höjda oljepriser leder till att vägtrafikens klimatpåverkan sjukner drastiskt helt av sig själv.

Det är i och för sig möjligt att trängselskatten måste höjas framöver för att den ska kunna fortsätta hålla trängseln i schack, men troligtvis inte så mycket som Regionplanekontoret tror.

3 kommentarer to “Trängselskatt är inte till för klimatet”

 1. Marie säger:

  Är det dock inte en del i det hela? Om man minskar biltrafiken där den är som mest förekommande ändrar man så smått folks beteende. Vet du om det finns siffror på hur närmiljön t.ex. luftkvalitet har ändrats sedan införandet av trängselavgift? Kanske behöver avgiften höjas för att få bukt med den lokala miljön också.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Jag har tyvärr inte koll på luftkvaliteten. Men visst är det möjligt att man bör höja trängselavgiften för att uppnå och bibehålla en god luftkvalitet, och för att hålla trängseln i schack. Det motsätter jag mig inte.

  Det jag vänder mig emot är att räkna fram en nivå på trängselskatten utifrån hur mycket man vill minska utsläppen av växthusgaser.

  Och jag tycker inte heller att man bör överdriva vägtrafiken i Stockholms andel av klimatproblemet. Troligtvis kommer utvecklad fordonsteknik och stigande oljepriser göra att problemet begränsas av sig själv framöver.

  När det gäller klimatet är jag är betydligt mer oroad över kolkraftverk.