Giftig snö?

Snö som samlas in från Stockholms gator innehåller polyaromatiska kolväten och andra föroreningar. Den klassas som avfall och för att t.ex. få dumpa den i en sjö så krävs tillstånd från Naturvårdsvetket.

Stockholms stad har fått tillstånd att dumpa 600 000 kubikmeter snö i Mälaren fram till 1 maj, men detta verkar inte räcka och man vill få tillstånd att dumpa mer. Annars kan man inte göra sig av med den snö som samlas in och det riskerar bli kaos i trafiken. Naturvårdsverket är dock skeptiska och vill att staden istället hittar en plats på land att lägga upp snön på.

Jag tycker att detta är ett märkligt sätt att hantera frågan på från Naturvårdsverkets sida. Visst är det så att snön innehåller miljögifter som man helst inte vill ha ut i Mälaren.

Men är det så mycket bättre att lägga upp snön på land? Den kommer smälta till våren, och då frigörs miljögifterna och kommer ut i naturen i alla fall. En del kommer rinna ut i Mälaren, en del ner i grundvattnet och en del stanna i skogen. Det framstår inte som uppenbart att det är värre att dumpa allt i Mälaren direkt.

Tydligen är Sverige ensamt i EU att betrakta snö som miljöfarligt avfall.

Detta är ett typexempel på trist reaktiv miljöpolitik. Jag skulle önska att man istället var mer proaktiv och funderade över om det inte istället går att minska utsläppen av miljögifter vid källan och på så sätt få renare snö som utan problem kan dumpas i Mälaren i stor omfattning.

En källa till PAH är bildäck, så man kanske bör överväga att ställa hårdare krav på vad bildäck får innehålla. Och så kan detta vara ett argument för att minska trafiken i Stockholm genom högre trängselskatt.

(Källa: Metro)

3 kommentarer to “Giftig snö?”

 1. Fredrik Leijonhufvud säger:

  När det gäller dumpning så finns det en lag som säger att all dumpning av avfall i vattendrag är förbjuden. Om det är miljöfarligt avfall så är det naturligtvis ännu värre. Jag tror dock att det blivit lite av en begreppsförbistring här, Sverige klassar väl generellt snö som miljöfarligt avfall, bara som normalt avfall. Om det var miljöfarligt avfall skulle dispens för dumpning troligen aldrig ges. På Naturvårdsverkets hemsida kan man även läsa följande:

  ”Det är förbjudet att dumpa i vatten enligt miljöbalken. Enligt 15 kap 31§ får ingen dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Även internationella konventioner som Londonkonventionen och Londonprotokollet, Oslo-Pariskonventionen (OSPAR) och Helsingforskonventionen (HELCOM) innehåller bestämmelser om förbud mot dumpning. Sverige är part i alla dessa konventioner och måste därför följa deras regler.”

  Det som gör mig förbannad är att en massa snömassor fraktas bort helt i onödan. Det är bättre om snön får ligga kvar, när den smälter rinner det mesta ner i dagvattenbrunnarna som är anslutna till reningsanläggningar. Just detta skriver också Stockholm stad på sin hemsida:

  “Bortforsling av snö

  Av hänsyn till miljön undviker vi att köra bort snö utom i de fall där snöhögar hindrar framkomligheten, skymmer sikten eller utgör annan trafikfara. ”

  Ovanstående devis stämmer inte alls med hur snöröjningen skötts i mina kvarter. Den senaste tiden, långt efter “snökaoset” har jag vid flera tillfällen sett ett team bestående av flera lastbilar, en hjullastare och 1-2 plogbilar eller traktorer som fraktar bort snövallarna (inte snö från gatan alltså)från Manhemsgatan, Hövdingagatan och Blommensbergsvägen I Aspudden. Det här är gator där all snö skulle kunna plogas upp i vallar där det inte är bebyggt. Lastbilarna stänger inte ens av motorn under lastningen, helt förkastligt ur miljösynvinkel och detta måste ju också kosta massor…

  Jag var i gamla hemstaden Gävle för några veckor sedan, där har det fallit mycket mer snö än här, närmare tre meter om man räknar ihop på något konstigt sätt. Där plogar man snön till stora snövallar och snöhögar som är 2-3 meter höga, i områden som är mer tätbebyggda än Aspudden behöver mindre mängd snö tas bort. Behöver jag skriva att även plogningen av vägar, trottoarer och cykelbanor är bättre i Gävle, trots att det fallit mer snö och att mindre mängd snö forslas bort. De jag pratat med som är ifrån nordligare städer är helt frågande till vad Stockholm stads snöröjare håller på med.

 2. Mikael Ståldal » Arkiv » Dumpa snön i vattnet säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]