Märklig syn på vetenskap från brittiska parlamentet

Brittiska parlamentets teknik- och vetenskapspanel har utrett den climategage, skandalen kring den offentliggjora korrespondensen mellan klimatforskare på universitetet i East Anglia. Se artikel i SvD.

Jag tycker det är mycket märkligt att panelen uttrycker förståelse för att Phil Jones har känt sig frustrerad över att lämna ut data till klimatskeptiker vars syfte är att underminera hans forskning.

Det är en hörnsten inom vetenskaplig forskning att låta andra oberoende forskare granska forskningsresultat och leta efter fel. Och det gäller även andra forskare som är skeptiska och kritiska. Om en forskare blir frustrerad över detta så bör man ifrågasätta dennes lämplighet som forskare.

Kommentarer är avstängda.