Trams i Europaparlamentet

Den numera ökända skriftliga deklarationen nr 29 i Europaparlamentet fick initialt stöd av nästan en majoritet av MEP:arna. Sedan upptäckte man att den föreslog att datalagringsdirektivet skulle utökas till sökmotorer (ett orehört korkat förslag), en drogs motkampanj igång och flera MEP:ar har dragit sig ur.

Av de svenska MEP:arna så skrev Anna-Maria Corazza Bildt (m), Alf Svensson (kd), Cecilia Wikström (fp) och Marit Paulsen (fp) under. Wikström, Paulsen och Corazza Bildt har sedan (i denna ordning) dragit sig ur, bara Alf Svensson (kd) står fast.

Det verkar, som väl är, som att 29:an kommer att falla. Men anledning är att den (på ett lömskt sätt) föreslår datalagring av sökord. Och anledning till motkampanjen och att flera MEP:ar drog sig ur verkar vara just detta.

Men 29:an har fler fel än så.

Det är inte svårt att läsa och sätta sig in i 29:an, den är bara ca en halv A4 sida lång, och finns översatt till alla EU-språk.

svenska motiveras förslaget bl.a. så här:

A. Det är viktigt att se till att den virtuella demokrati som Internet erbjuder fortsätter att hålla en hög nivå och att den inte utgör något hot mot kvinnor och barn.

Notera den extremt reaktionära formuleringen kvinnor och barn. Hade det bara stått barn så hade det varit en sak, men här pekar man uttryckligen ut även kvinnor som en särskilt sårbar grupp på Internet. Det är tragiskt att jämställdheten i Europa inte kommit längre än att detta sväljs med hull och hår av nästan halva Europaparlamentet, däribland fyra svenskar.

Och vaddå “virtuell demokrati”?

Först misstänkte jag att detta var något fel i översättningen, men på engelska står det:

A whereas it is essential to ensure that the internet continues to afford a high level of virtual democracy, which does not present any threat to women and children,

Jag kollade även på spanska (som jag kan läsa hjälpligt), samma sak där. Så det kan inte vara någon enstaka översättningsmiss.

Och sug på denna motivering:

C. Därtill erbjuder Internet pedofiler och sexualbrottslingar handlingsfrihet genom att jämställa dem med hederliga medborgare och göra det svårt för myndigheterna att spåra dem.

Redan denna formulering borde ringa varningsklockor, för man kan knappast tolka detta annorlunda än att man vill ha någon form av storskalig övervakning av Internet.

När vi kommer till förslagen så är det enda konkreta (förutom datalagringen) detta:

För att kunna bekämpa pedofili och sexbrott uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna att samordna offentliga myndigheter i ett europeiskt system för tidig varning, efter modell av det system som redan inrättats för att trygga livsmedelssäkerheten.

Är det inte väldigt långsökt att tro att man ska kunna använda samma typ av system för att hantera livsmedelssäkerhet som pedofili och sexbrott?

Det verkar som om så fort någon nämner “pedofili” eller “barnpornografi” så släpper alla spärrar och MEP:arna skriver under precis vad som helst som ger minsta antydan att vara emot detta.

Uppdatering:
29:an blev tyvärr antagen.

Kommentarer är avstängda.