Äntligen klart för ny kärnkraft i Sverige

I torsdags fattade Sveriges Riksdag det historiska beslutet att tillåta nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Efter 30 år av avveckling så blir det äntligen möjligt att utveckla igen.

En satsning på kärnkraft är helt nödvändigt för att kunna minska den omfattande användningen av fossil kol och gas i elproduktionen i Europa, samtidigt som vårt välstånd kan behållas.

Ännu är detta dock inte helt i hamn. Riksdagen beslutade nämligen att detta ska träda ikraft först 1 januari 2011, och inte 1 augusti 2010 som regeringen hade föreslagit. Samtidigt har den rödgröna oppositionen (s, v och mp) lovat att riva upp detta beslut om de får möjlighet. Det innebär att en eventuell rödgrön riksdagsmajoritet och regering efter riksdagsvalet i höst kan riva upp detta beslut innan det hinner träda i kraft.

Därmed blir höstens riksdagsvalet den 19 september i höst ett kärnkraftsval. För att vi ska få ny kärnkraft i Sverige så måste den sittande alliansregeringen få förnyat förtroende. Alltså bör den som vill ha ny kärnkraft rösta på Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna eller Centerpartiet i höst.

Och se upp ifall du tänker rösta på Centerpartiet, eftersom två centerpartister röstade emot: Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren. Selin Lindgren som ställer upp för omval i Göteborgs kommun på tredje plats. Så om du tänker rösta på Centerpartiet och bor i Göteborgs kommun, se till att “kryssa bort” henne.

Och även centeranhängare i övriga landet bör göra lite efterforskningar kring nya kandidater på Centerpartiets lista i sin valkrets, och se till att “kryssa bort” de som är kärnkraftsmotståndare.

Om man vill “kryssa bort” någon på en lista, men inte vet vem man ska kryssa för, så kan man alltid kryssa för förstanamnet. (Om man vill “kryssa bort” förstanamnet så bör man allvarligt överväga att rösta på något annat parti.)

Se tidigare inlägg.

Läs även Rasmus Jonlund, Carl B Hamilton och Per Ankersjö (c).

2 kommentarer to “Äntligen klart för ny kärnkraft i Sverige”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Kärnkraft, religion och Miljöpartiet säger:

    […] Se tidigare inlägg om kärnkraft. […]