Fånig MEP vill reglera Facebook

En irländsk sosse i Europaparlamentet vill att EU ska reglera Facebook eftersom hon anser att det är ett hot mot den “mentala hälsan”.

Möjligtvis kan man tänka sig att det finns vissa integritetsaspekter av Facebook som EU borde titta på (även om det finns en stor risk att det bara skulle bli värre då), men detta med “mental hälsa” är ju bara fånigt. Jag hoppas verkligen att kommissionen också inser det.

Per Pettersson har skrivit ett bra och utförligt inlägg om detta.

3 kommentarer to “Fånig MEP vill reglera Facebook”

  1. Facebook – ett hot mot den mentala hälsan? « Per pladdrar på säger:

    […] fråga till kommissionen är produkten av en total oförståelse och rädsla för fenomenet Facebook. Det är inte heller något ovanligt. Politikers första reaktion när det […]

  2. Facebook – ett hot mot den mentala hälsan? | Per Pettersson säger:

    […] fråga till kommissionen är produkten av en total oförståelse och rädsla för fenomenet Facebook. Det är inte heller något ovanligt. Politikers första reaktion när det […]