Underlätta inhemska adoptioner

Expressen skriver om att man borde underlätta inhemska adoptioner.

Jag tycker inte att man bör det lättare att initialt ta ifrån biologiska föräldrar sina barn. Men i de fall där de biologiska föräldrarna har misskött sig så till den grad att man idag beslutar att tillfälligt placera barnet i fosterhem så borde man istället överväga (permanent) adoption. Jag ser ingen anledning att ge de biologiska föräldrarna en andra chans att ta hand om sitt barn senare.

Om båda biologiska föräldrarna frivilligt vill lämna bort sitt barn för adoption så bör detta utan vidare accepteras, och adoption genomföras så fort man man hittar villiga och lämpliga mottagare.

Enligt Socialstyrelsen är det väldigt sällsynt med nationella adoptioner av spädbarn i Sverige, cirka 15 stycken per år. Detta tyder på att det finns regler som förhindrar det idag, och de reglerna bör ses över.

3 kommentarer to “Underlätta inhemska adoptioner”

  1. christer Östlund säger:

    Nu är det ju inte så att det är ju inte bara dom tidigare ägarna av barnet som missköt sig så mycket att en adoption ska ske utan det är ju även myndigheterna och alla andra som låtit det ske genom att inte låta barnet få komma hem till sina föräldrar tidigare på grund av ????????. Är föressten vuxenadopterad för 11 år sen vid 33år i Göteborgs gamla tingsrätt där jag förövrigt även är född. Ha ett underbart liv och må gud vara med er på ett underbart sätt. Christer Östlund världens lyckligaste BARN

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Hur tänker Migrationsverket? säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]