Nej till bokkartell

Enligt ett inslag i SVT Rapport så vill Nordiska Oberoende Förlags Förening att man ska införa fasta priser på böcker, och därmed förhindra att olika återförsäljare konkurrerar om priset på samma bok. De vill att kultur inte ska konkurrera på pris, utan på “innehåll, författarskap och paketering”.

Typiskt inlägg från ett särintresse. Naturligtvis vill inte bokförlag ha priskonkurrens på böcker, för det kan minska deras marginaler. Förhoppningsvis så blir detta genomskådat och folk inser att ingen annan än förlagen tjänar på utebliven priskonkurrens.

Det finns inget självändamål med en mångfald av förlag, det är en mångfald av författare och titlar som är eftersträvansvärt. Därför är det inte nödvändigtvis ett problem ifall några förlag gör omkull så länge som deras författare kan söka sig till andra förlag. Dessutom så finns det tack vare Internet numera möjligheter för författare att publicera sig helt utan att gå genom ett traditionellt förlag.

Så jag tror inte alls att boken som kulturform är hotad, åtminstone inte om man vidgar definitionen av bok till att även innefatta e-böcker och ljudböcker.

Och så ska man inte underskatta fördelen av att böcker är billiga och lättillgängliga.

Kommentarer är avstängda.