Sjuka PC på Internet

Microsoft föreslår att “sjuka PC” ska blockeras från Internet, enligt BBC.

Det kan vara en god idé att förhindra infekterade datorer som kan använda för bl.a. DDoS-attacker att få tillgång till Internet.

Men det är orimligt att kräva “hälsocertifikat” för att få ansluta sig, det blir en omvänd bevisbörda som sätter rättssäkerheten ur spel. Man bör bara blockera datorer som är bevisat infekterade, t.ex. genom att man uppräcker att de deltar i DDos-attacker.

Krav på “hälsocertifikat” riskerar dessutom begränsa konkurrensen bland operativsystem då det kan bli svårt för t.ex. mindre leveranterör av Linux-system att ordna dessa “hälsocertifikat”. För att inte tala om att det omöjliggör för användare att bygga sina egna operativsystem, vilket bör vara möjligt och tillåtet.

Se tidigare inlägg.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)