Olika elpris i Sverige

Svenska Kraftnät har beslutat att från 1 november 2011 dela in Sverige i fyra olika s.k. elområden där det kan råda olika elpris. Se även vad Svensk Energi skriver.

Motiveringen till detta är att elproduktionen har sin tyngdpunkt i norra Sverige, medan elkonsumtionen har sin tyngdpunkt i södra Sverige, och att överföringskapaciteten där emellan är begränsad. Detta kommer troligtvis leda till högre elpriser i södra Sverige, särskilt i det sydligaste elområdet omfattande bl.a. Skåne.

Man hoppas att detta leder till ökade incitament att bygga mer elproduktion närmare förbrukningen.

I princip så tycker jag detta är en god idé. Problemet är bara att den relativa elbristen i Sydsverige har orsakats olyckliga politiska beslut, nämligen tvångsavvecklingen av Barsebäck. Om Barsebäck hade fått vara kvar så hade vi inte haft denna obalans i det svenska elsystemet. Och även om det numera är tillåtet att bygga nya kärnkraftsreaktorer så får man bara göra det i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark, inte t.ex. i Barsebäck. Denna nya indelning i elområden tydliggör det orimliga i att på förhand utesluta nya kärnkraftsreaktorer på andra ställen i Sverige.

Skåne behöver ett kärnkraftverk!

3 kommentarer to “Olika elpris i Sverige”

  1. Mats Henricson säger:

    Bara vi lägger det på västra sidan av Skåne, så att danskarna kan se det och känna oro.

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Centerpartiets usla energipolitik säger:

    […] ledde till den elbrist som tvingade fram högre elpriser i södra Sverige, och till att Sverige nu rätt ofta måste importera fossilproducerad el från Danmark, Tyskland […]