Moralism leder till våld

En anställd på en strippklubb i Stockholm blev skjuten i båda benen med automatvapen, se artikel i DN. Tidigare i år har strippklubbar i Stockholm blivit utsatt för skottlossning och bombdåd.

Jag tror att våldet i denna bransch till stor del beror på att den verkar i en juridisk gråzon, och dessutom aktivt motarbetas av kommunen. Detta har gjort strippklubbar till en mycket ljusskygg verksamhet i Stockholm. Men så är det inte överallt, i många andra större städer i världen så förekommer strippklubbar mycket mer öppet än här.

I Ordningslagen finns följande bestämmelse:

2:14 § Offentlig tillställning som utgör pornografisk föreställning får inte anordnas.

Det är en helt onödig och moralistisk bestämmelse som bör avskaffas. Om man rensar ut denna typ av moralism ur lagstiftningen, och om kommunen dessutom slutar motverka strippklubbar så kan de verka mer öppet och då tror jag att våldet på sikt kommer minska.

Kommentarer är avstängda.