Ny kärnkraft är inte subventionerad i Sverige

DN Debatt upprepas den vanliga missuppfattningen att ny kärnkraft i Sverige skulle bli subventionerad. Att det upprepas gör det dock inte mer sant.

Genom elcertifikaten så är ny vindkraft och fler andra kraftslag subventionerade i Sverige. Dock inte kärnkraft som inte omfattas av elcertifikaten. Ny kärnkraft i Sverige kommer inte heller subventioneras på något annat sätt, inte ens genom begränsat ansvar vid eventuella olyckor.

Ifall kärnkraft nu skulle vara så dyrt och olönsamt som debattörerna hävdar så borde det inte krävas några politiska ingrepp för att förhindra det, då kommer vinstdrivande bolag på marknaden själva välja bort den.

Kommentarer är avstängda.