Lägg ner DO?

Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelt skriver på SvD Brännpunkt att det är dags att lägga ner Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Jag har tidigare skrivit om att sittande DO Katri Linna är olämplig och bör bytas ut. Eriksson och Rennerfelt menar dock att det inte skulle hjälpa särskilt mycket, de menar att själva konstruktionen DO är problematisk och bör avskaffas.

Frågan är om man kan avskaffa DO och låta de som känner sig diskriminerade gå direkt till vanlig domstol istället. Det skulle göra det svårare att anmäla, och skulle få en del som idag anmäler att låta bli. Nackdelen med det är att vissa som faktiskt är utsatta för riktig diskriminering skulle låta bli att anmäla. Fördelen är att man skulle slippa en del obefogade anmälningar.

Det är nog så att blotta existensen av DO uppmuntrar vissa rättshaverister att göra obefogade diskrimineringsanmälningar. Dessutom tror jag att det är så att existensen av DO och dess opinionsbildning får ytterligare en grupp att obefogat känna sig diskriminerad, även om de inte går så långt att anmäla.

Och framförallt så får det en icke försumbar grupp invandrare att förutsätta att de kommer bli utsatta för diskriminering, vilket kan leda till en uppgiven attityd till bl.a. studier:

Det är ingen idé att jag anstränger mig för att få bra betyg i skolan för jag som invandrare kommer att bli diskriminerad och ändå inte få något bra jobb.

Och det är illa. För även om det förekommer diskriminering mot invandrare så är den inte allenarådande, och det bästa strategin ur individuell synvinkel är ändå att anstränga sig för att få bra betyg och liknande.

Så att lägga ner DO är nog ingen dum idé.

Kommentarer är avstängda.