Vapenexport

Sverige fick nyligen en ny myndighet Försvarsexportsmyndigheten som ska främja export av vapen och annat försvarsmateriel. Detta har fått Svenska Freds att lansera en ironisk kampanj.

Jag håller inte med Svenska Freds om att det borde vara totalförbjudet att exportera vapen, men jag kan hålla med om att den nuvarande svenska regleringen kring vapenexport är märklig och framstår som dubbelmoral. Givetvis bör det krävas tillstånd av en myndighet (Inspektionen för strategiska produkter) för vapenexport, men att huvudsakligen motivera det med svenska försvarets behov är märkligt.

Istället bör man se till mottagaren, och ha strikt förbud mot vapenexport till länder som är odemokratiska och/eller allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Export till trevliga demokratiska länder bör vara tillåtet oavsett svenska försvarets behov.

På så sätt så tror jag att det blir lättare att fokusera på kraven på mottagaren, och det blir mindre risk att export sker till olämpliga mottagare bara för att svenska försvaret gynnas av det.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)