Yttrandefrihetens gränser – uppvigling

Jag har skrivit en hel del om yttrandefrihet här, och jag brukar ofta förespråka en större yttrandefrihet.

Det finns dock gränser för vad som bör vara tillåtet. Förbud mot uppvigling är en nödvändig inskränkning i yttrandefriheten. Ett tydligt exempel på detta fick vi för en månad sedan då den ugandiske HBT-aktivisten David Kato mördades. Mordet ägde rum tre månader efter att en tidning publicerat en lista med namn, foto och adress på 100 homosexuella, bla. Kato, tillsammans med uppmaningen “häng dem”. Ett solklart fall av uppvigling, och tidningen också dömd för detta och förbjuden att publicera liknande saker framöver.

I Sverige har vi en lag mot uppvigling som ser ut så här:

5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

För uppvigling skall dömas även den som muntligen inför en samling av krigsmän eller i annat meddelande till krigsmän uppmanar eller på annat sätt söker förleda dem till en handling eller underlåtenhet som innebär att de åsidosätter vad som åligger dem i tjänsten.

I ringa fall skall ej dömas till ansvar. Vid bedömande huruvida ringa fall föreligger skall särskilt beaktas, om det förelegat endast obetydlig fara för att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.

Är brottet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt brott eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Lag (1986:645).

Jag tycker att man bör överväga att komplettera denna lag med ett förbud ett specifikt förbud mot att uppmana till våld mot utpekade människor eller grupper av människor, och ha högre straff för detta. I detta bör man kanske också räkna in vissa uttalanden som är för indirekta för att räknas som uppvigling idag. Gör man detta så kan man avskaffa den problematiska lagen om hets mot folkgrupp.

Se tidigare inlägg

4 kommentarer to “Yttrandefrihetens gränser – uppvigling”

 1. Mikael Ståldal » Arkiv » Yttrandefrihetens gränser – olaga hot säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]

 2. Mikael Ståldal » Arkiv » Sverigedemokrater och våld säger:

  […] handlar förvisso inte om någon direkt uppvigling, och är inte (och bör inte vara) olagligt. Men precis som när vänsterextremister uppmanar till […]

 3. Ulf Lundman säger:

  Hej, dock är inte uppvigling ett brott som undantagits från yttrande och tryckfrihet. så det är inte straffbart!

 4. Mikael Ståldal säger:

  Ulf,

  Du har fel.

  Så här står det i Tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4 § femte stycket:

  10. uppvigling, varigenom någon uppmanar eller annars söker
  förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig
  skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet eller åsidosättande
  av vad som åligger krigsman i tjänsten;

Lämna en kommentar(detta är en captcha)