Illavarslande självcensur på Kulturhuset

Kulturhuset i Stockholm ställde med mycket kort varsel in dansföreställningen Celebration of womanhood som skulle ägt rum söndag 3 april. Ansvarig chef på Kulturhuset Eric Sjöström förklarar sig så här.

Anledningen till att dansföreställningen blev inställd är att den innehöll dans till en tonsatt koranvers, och att några (troligtvis muslimer) på Facebook uttryckt sitt ogillande över detta. Sjöström antyder att detta kan innebära en säkerhetsrisk och skriver att “jag kan inte tillåta att vi tar den allra minsta risk för våra besökare”.

Så vitt jag vet så har det inte funnits någon reell hotbild mot Kulturhuset eller detta arrangemang, ingen har framfört någon form av hot. Det enda är att en mindre grupp (troligtvis muslimer) har uttryckt sitt ogillande över att man dansar till koranverser.

Det är helt orimligt att en offentlig institution utan vidare tolkar ett ogillande från några enskilda muslimer som ett underförstått hot och därmed ställer in ett helt kulturarrangemang av säkerhetsskäl.

Lyssna på SR hur Sjöström slingrar sig. Jag kan inte annat än att instämma i Johan Lundbergs krav på att Eric Sjöström bör avgå.

Läs även Lena Andersson i DN, Paulina Neuding i SvD och Mustafa Can i SvD.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)